r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cohesiebeleid van de EU: de eerste steunmaatregelen van React-EU voor herstel en transitie zijn goedgekeurd ten behoeve van Nederland en Oostenrijk

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021.

De Commissie heeft de eerste besluiten in het kader van React-EU (de herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa) goedgekeurd, waarbij vier operationele programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Nederland en Oostenrijk zijn gewijzigd, zodat de financiële middelen van React-EU voor investeringen met bijna 262 miljoen euro worden verhoogd. Nederland en Oostenrijk worden dus de eerste EU-lidstaten die van React-EU gebruikmaken.

Volgens commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira, “zijn de middelen uit hoofde van React-EU van cruciaal belang voor het herstel van de economie. Ik roep de lidstaten op hun interne procedures voor de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit af te ronden, zodat we kunnen beginnen lenen. Ondertussen werken we snel verder om de programmeringsbesluiten voor deze financiering te kunnen goedkeuren. Ik verzoek alle lidstaten om zo snel mogelijk hun aanvragen in te dienen zodat extra financiële middelen kunnen worden gebruikt voor een groen, digitaal en samenhangend herstel.

In Nederland verhogen de drie wijzigingen het medefinancieringspercentage van de EU en vergemakkelijken ze investeringen in de groene en de digitale transitie, wat bijdraagt tot de veerkracht van de regionale economie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Dit is in overeenstemming met de React-EU-doelstellingen en de landspecifieke aanbevelingen voor 2020.

  • In Noord-Nederland zal het programma toekomstgerichte investeringen in innovatie ondersteunen, waardoor bedrijven veerkrachtiger en innovatiever worden. De investeringen zullen bijdragen tot de maatschappelijke transities in verband met de circulaire economie, hernieuwbare energie, digitalisering en gezondheid.
  • In Oost-Nederland zal het programma de verdere ontwikkeling en de marktintroductie van innovatieve technologieën en processen ondersteunen, evenals investeringen ter versterking van het innovatie-ecosysteem. Met het oog op de groene transitie zal bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in duurzame energie, de circulaire economie en het duurzaam gebruik van materialen. Het programma zal ook de digitalisering in het kader van innovatieprojecten ondersteunen, onder meer in de gezondheidssector.
  • In Zuid-Nederland zal het programma innovatieprojecten ondersteunen die bijdragen tot een groen, digitaal en robuust herstel van de regionale economie. De investeringen beogen de marktintroductie van innovaties op vijf gebieden van maatschappelijke transitie: energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en levensmiddelen, en gezondheid.

Dankzij de wijziging van het operationele programma voor groei en werkgelegenheid van het EFRO wordt in Oostenrijk de onderzoeks- en innovatiecapaciteit ondersteunt, investeringssteun aan ondernemingen verleent (vooral voor innovatieve, groene en digitale projecten), de energie-efficiëntie bevorderd en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd.

Volgende stappen

Met deze middelen in het kader van NextGenerationEU worden de respons- en herstelmaatregelen in het kader van het investeringsinitiatief coronavirusrespons voortgezet en uitgebreid als brug naar het herstelplan op lange termijn. De Commissie is van plan de komende weken meer wijzigingen van operationele programma's in het kader van React-EU goed te keuren.

Achtergrondinformatie

Als onderdeel van NextGenerationEU zal React-EU in 2021 en 2022 voorzien in een extra bedrag van 47,5 miljard euro (50,5 miljard euro in lopende prijzen) voor programma's in het kader van het cohesiebeleid. De maatregelen zullen vooral de veerkracht van de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid, het mkb en gezinnen met een laag inkomen ondersteunen, maar ook een toekomstbestendige basis leggen voor de groene en de digitale transitie en een duurzaam sociaaleconomisch herstel.

Deze extra middelen moeten worden gebruikt voor projecten ter bevordering van de herstelcapaciteit in het kader van de coronacrisis, evenals voor investeringen in maatregelen die bijdragen tot een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie.

React-EU is op 24 december 2020 in werking getreden en kan uitgaven met terugwerkende kracht financieren van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2023.

De financiële middelen komen van NextGenerationEU en zijn beschikbaar nadat de lidstaten de interne procedures voor de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit hebben afgerond, waarna de Commissie kan beginnen lenen op de kapitaalmarkten.

Meer informatie

React-EU

React-EU: V&A

NextGenerationEU

Investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en Investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+)


Delen

Terug naar boven