r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Crisis in Syrië: Donoren mobiliseren op 5e Brusselse conferentie voor 2021 en daarna 5,3 miljard euro

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2021.

Op de vijfde Brusselse conferentie over steun voor de toekomst van Syrië en de regio onder het gezamenlijke voorzitterschap van de Europese Unie en de Verenigde Naties heeft de internationale gemeenschap vandaag 5,3 miljard euro voor 2021 en daarna toegezegd ten behoeve van Syrië en de buurlanden die de grootste aantallen Syrische vluchtelingen herbergen. Van dit bedrag werd 3,7 miljard euro beloofd door de EU, waarbij 1,12 miljard euro afkomstig is van de Europese Commissie en 2,6 miljard euro van de EU-lidstaten. De EU als geheel blijft de voornaamste donor met 24,9 miljard euro voor humanitaire hulp en steun voor stabilisatie en herstel die sinds de aanvang van de crisis in 2011 gezamenlijk zijn bijeengebracht.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter, verklaarde: “Tien jaar nadat in Syrië mensen vreedzaam op straat kwamen voor vrijheid, rechtvaardigheid en economische perspectieven, is aan deze eisen nog niet voldaan en bevindt het land zich in een chaos. De EU en haar lidstaten waren de afgelopen tien jaar de grootste verstrekkers van steun aan Syrië en wij blijven geloven dat de Syriërs zelf over de toekomst van hun land moeten beslissen. Een toekomst waarin alle Syriërs zich veilig en vrij kunnen voelen en een waardig leven kunnen leiden. Met de Brusselse conferentie heeft de EU eens te meer de internationale gemeenschap bijeengebracht om onze politieke en financiële steun aan Syrië en zijn buurlanden opnieuw te bevestigen met het oog op een politieke oplossing voor de crisis.”

Europees commissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič voegde daaraan toe: “De humanitaire situatie in Syrië verslechtert helaas zienderogen. Tien jaar verwoesting blijven miljoenen Syriërs, waaronder vrouwen en kinderen, treffen. De internationale gemeenschap mag het lot van de getroffen burgerbevolking niet uit het oog verliezen. De EU voert haar humanitaire steun op om levens op het terrein te redden. Wij hernieuwen onze belofte om de bevolking van Syrië en de gastgemeenschappen te helpen.

Commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Olivér Várhelyi zei: “Na tien jaar conflict in Syrië, dat een zware tol eist van de Syrische bevolking en van de buurlanden die Syrische vluchtelingen opnemen, is de status-quo in de regio onhoudbaar geworden. Dit is een van de voornaamste conclusies van de conferentie van vandaag. De steun van de EU gaat echter nog een stuk verder dan de aanzienlijke financiële bijstand die vandaag is bevestigd. Onze nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied omvat een economisch en investeringsplan waarmee het herstel en de stabilisering van de regio op de lange termijn mede worden ondersteund.”

Meer dan 80 landen en internationale organisaties waren vertegenwoordigd op de vijfde Brusselse conferentie, die digitaal plaatsvond op 29 en 30 maart. De deelnemers bespraken de huidige situatie in Syrië en de regio en bekrachtigden hun steun voor de door de VN geleide inspanningen voor een brede politieke oplossing voor het conflict. De vijfde Brusselse conferentie bood tevens een uniek platform voor dialoog met het maatschappelijk middenveld in Syrië en de regio.

De beide voorzitters hebben een verklaring aangenomen.

Achtergrondinformatie

Sinds 2017 heeft de internationale gemeenschap zich tijdens verschillende conferenties van Brussel over de toekomst van Syrië en de regio geschaard achter de VN-inspanningen voor een politieke oplossing van het conflict, overeenkomstig Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad. De donorgemeenschap heeft vitale humanitaire en financiële steun verstrekt aan de Syrische bevolking en aan de buurlanden die Syrische vluchtelingen opvangen. De vijf conferenties hebben ook een platform geboden voor overleg tussen vertegenwoordigers van Syrische, regionale en internationale niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties en beleidsmakers tijdens de “Dagen van de dialoog”.

Dag van de dialoog met het maatschappelijk middenveld

In het kader van de Dag van de dialoog op 29 maart wisselden vertegenwoordigers van Syrische, regionale en internationale niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties tijdens drie live gestreamde paneldiscussies van gedachten met ministers en de belangrijkste beleidsmakers van de EU, de VN, de buurlanden van Syrië en andere internationale partners. De gedachtewisseling vormde het sluitstuk van een onlineraadpleging die in februari en maart 2021 plaatsvond en waaraan meer dan 1 500 personen en organisaties deelnamen. De aanbevelingen werden door ngo-rapporteurs gepresenteerd tijdens de ministeriële bijeenkomst van vandaag.

De Dag van de dialoog kan nog online worden bekeken.

Culturele en nevenevenementen

Van 15 tot en met 26 maart vond online een aantal nevenevenementen plaats die werden georganiseerd door de EU-lidstaten, de partnerlanden, VN-agentschappen en andere internationale organisaties.

Het Regionaal Trustfonds van de EU in respons op de Syrische crisis, dat sinds zijn oprichting in december 2014 meer dan 2,3 miljard euro uit de EU, 21 EU-lidstaten, het VK en Turkije heeft gemobiliseerd om de gevolgen van de crisis te verzachten, heeft van 15 tot en met 30 maart tezamen met tien gemeenten uit de regio Brussel een fototentoonstelling in open lucht georganiseerd met portretten van vrouwen, mannen, jongens en meisjes die door de Syrische crisis worden getroffen, als blijk van de sterkte en veerkracht van Syriërs in ballingschap en hun gastheren in de buurlanden. Hun portretten blijven online te bekijken.

De EU heeft in samenwerking met Lagrange Points Brussels vier virtuele concerten georganiseerd met diverse Syrische muzikanten, Soefidansers en dichters, een inleiding tot de Syrische keuken, alsook een schilderijententoonstelling in Lagrange Points Brussels. Alle video's zijn online beschikbaar.

Meer informatie

Website conferentie

Verklaring van de beide voorzitters

Financieel verslag

Verslag over de onlineraadpleging van het maatschappelijk middenveld

Opnamen en beelden: Dag van de dialoog en ministeriële bijeenkomst

Factsheet: De EU en de Syrische crisis

EU-respons op de crisis in Syrië: factsheets over EU-steun in Jordanië, Libanon, Syrië en Turkije

Toespraak van Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter op de openingszitting

Verklaring van Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter op de persconferentie

Tentoonstellingen “Stemmen uit Syrië en de regio”


Terug naar boven