r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie betaalt nog eens 13 miljard euro uit aan zes lidstaten in het kader van SURE

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2021.
bouwvakkers (Bron: Wikipedia / Dmitry Ivanov / CC BY-SA 3.0)
Bron: Wikipedia / Dmitry Ivanov / CC BY-SA 3.0

De Europese Commissie heeft bij de zesde tranche van financiële steun in het kader van het SURE-instrument 13 miljard euro uitbetaald aan zes EU-lidstaten. Dit is de derde uitbetaling in 2021. Met de vandaag uitgevoerde verrichtingen heeft Tsjechië 1 miljard euro ontvangen, België 2,2 miljard euro, Spanje 4,06 miljard euro, Ierland 2,47 miljard euro, Italië 1,87 miljard euro en Polen 1,4 miljard euro. Dit is de eerste keer dat Ierland in het kader van het instrument financiering heeft ontvangen. De overige vijf EU-landen hebben reeds leningen gekregen in het kader van SURE.

Deze leningen zullen de lidstaten helpen omgaan met plotse stijgingen van de overheidsuitgaven die nodig zijn om de werkgelegenheid te behouden. Zij zullen de lidstaten met name helpen om de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale werktijdverkortingsregelingen en soortgelijke maatregelen die zij hebben genomen als reactie op de coronaviruspandemie, ook voor zelfstandigen. De uitbetalingen van vandaag volgen op de uitgifte van de zesde sociale obligatie in het kader van het EU-SURE-instrument, die op aanzienlijke belangstelling kon rekenen bij de beleggers.

Tot dusver ontvingen 17 EU-lidstaten in totaal 75,5 miljard euro aan back-to-backleningen in het kader van SURE-instrument. Een overzicht van de tot dusver uitbetaalde bedragen en de verschillende looptijden van de obligaties is hier online beschikbaar.

In totaal heeft de Commissie voorgesteld dat 19 EU-landen 94,3 miljard euro aan financiële steun ontvangen in het kader van SURE. Dit bedrag omvat de extra 3,7 miljard voor zes lidstaten die de Commissie vandaag heeft voorgesteld. De totalen per lidstaat zijn hier online beschikbaar. De lidstaten kunnen nog steeds verzoeken indienen voor financiële steun in het kader van SURE, dat in totaal tot 100 miljard euro beschikbaar heeft.

Om tegemoet te komen aan de lopende verzoeken van de lidstaten voor 2021 tracht de Commissie in het tweede kwartaal van 2021 nog eens 13 à 15 miljard euro extra op de markt op te halen.

Later dit jaar moet de Commissie ook beginnen met kredietopname in het kader van NextGenerationEU, het herstelinstrument van 750 miljard euro ten behoeve van een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa.

Enkele reacties van leden van het college.

Voorzitter Ursula von der Leyen: “Velen die werken en bang zijn hun baan te verliezen, hebben het zwaar in deze crisis. Daarom hebben we SURE opgericht, om tot 100 miljard euro te mobiliseren in de vorm van leningen om regelingen voor werktijdverkorting in de hele EU te financieren. Vandaag betalen we een nieuwe tranche van 13 miljard euro in het kader van SURE om werkenden en bedrijven in zes lidstaten te ondersteunen. Dit helpt banen beschermen en stelt economieën in staat sneller van de crisis te herstellen.”

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “We zijn goed op weg om bedrijven en mensen te helpen om deze moeilijke tijden te doorstaan. Driekwart van de middelen die voor het SURE-programma werden toegezegd, is al uitbetaald. Binnenkort komt er in het tweede kwartaal nog extra geld.”

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Aangezien de gevolgen van de pandemie op onze economieën blijven wegen, verstrekt de Commissie vandaag nog aanzienlijke financiële steun aan zes landen, waaronder voor het eerst Ierland. Dit is een cruciale bijdrage aan de nationale inspanningen om werkenden in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Ik ben trots op het Europese succesverhaal SURE.”

Achtergrond

Op 23 maart 2021 heeft de Europese Commissie de zesde sociale obligatie in het kader van het EU-SURE-instrument uitgegeven.

De uitgifte bestond uit twee obligaties, waarbij 8 miljard euro moet worden terugbetaald in maart 2026, en 5 miljard euro in mei 2046.

De obligaties konden rekenen op een sterke vraag van een breed scala aan beleggers, waardoor de Commissie goede prijsvoorwaarden heeft verkregen, die zij rechtstreeks doorberekent aan de begunstigde lidstaten.

De door de EU in het kader van SURE uitgegeven obligaties krijgen het label sociale obligatie. Dankzij dit label kunnen beleggers in deze obligaties erop vertrouwen dat de aangetrokken middelen een echt sociaal doel zullen dienen.

Meer informatie

Persbericht over de zesde obligatie-uitgifte

SURE-verordening

Factsheet: SURE - Ondersteuning van de lidstaten bij de bescherming van mensen op het werk en de werkgelegenheid

Vragen en antwoorden: De Commissie stelt SURE voor

Coronavirus: EU-respons

Kader voor sociale obligaties

Website van SURE

Website over de EU als kredietnemer


Terug naar boven