r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

SURE: Commissie stelt 3,7 miljard euro extra voor zes lidstaten voor om banen en inkomens te beschermen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2021.
bouwvakkers die een gebouw in elkaar zetten

De Commissie heeft de Raad voorgesteld aan zes lidstaten 3,7 miljard euro aan extra financiële bijstand toe te kennen in het kader van SURE, het instrument van 100 miljard euro dat is opgezet om door de COVID-19-pandemie getroffen banen en inkomens te beschermen. De voorstellen volgen op formele verzoeken om aanvullende financiële bijstand in het kader van SURE van België, Cyprus, Griekenland, Letland, Litouwen en Malta, bovenop de steun die de Raad al heeft goedgekeurd.

Na beoordeling van de door de zes lidstaten ingediende verzoeken stelt de Commissie de Raad voor de hieronder vermelde financiële bijstand goed te keuren. Hierdoor komt de totale door de Commissie in het kader van SURE voorgestelde financiële bijstand op 94,3 miljard euro voor 19 lidstaten.

 
 

Aanvullende steun

Totale steun

België

€394 miljoen

€8,2 miljard

Cyprus

€125 miljoen

€604 miljoen

Griekenland

€2,5 miljard

€5,2 miljard

Letland

€113 miljoen

€305 miljoen

Litouwen

€355 miljoen

€957 miljoen

Malta

€177 miljoen

€421 miljoen

Deze aanvullende steun zal de zes lidstaten helpen de aanhoudende ernstige sociaal-economische gevolgen van de crisis aan te pakken in het licht van de opflakkering van de besmettingen en de inperkingsmaatregelen die in reactie daarop zijn genomen. De ontwikkeling van de gezondheids- en economische situatie heeft geleid tot een verdere stijging van de overheidsuitgaven in verband met maatregelen ter bescherming van werknemers en de volksgezondheid. Deze aanvullende maatregelen en de verlenging van bestaande maatregelen komen in aanmerking voor steun in het kader van SURE.

Na de vandaag voorgestelde aanvullingen kan SURE nog 5,7 miljard euro aan financiële bijstand bieden en kunnen de lidstaten nog steeds verzoeken om steun indienen. De Commissie is bereid verdere verzoeken van lidstaten in verband met bestaande of nieuwe maatregelen te beoordelen als respons op de heropflakkerende COVID-19-besmettingen en de nieuwe beperkingen.

SURE is een essentieel instrument in de algemene strategie van de EU om burgers te beschermen en de maatschappelijke en economische schade van de coronapandemie te beperken. Uit het eerste halfjaarlijkse verslag van de Commissie over SURE, dat vorige week is gepubliceerd, bleek dat het instrument in de eerste zes maanden van zijn bestaan zijn doel heeft bereikt. Het heeft 25-30 miljoen werknemers en 1,5 tot 2,5 miljoen ondernemingen ondersteund en ervoor gezorgd dat overheden ongeveer 5,8 miljard euro aan rentebetalingen hebben bespaard dankzij de eerste vier uitbetalingen van SURE-financiering tot en met 2 februari 2021.

Enkele reacties van leden van de Commissie:

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “Deze extra financiële bijstand zal de EU-landen helpen hun burgers en beroepsbevolking te beschermen onder de niet-aflatende druk van de pandemie. Europa blijft zijn werknemers steunen nu zij met enorme onzekerheid te maken hebben, zodat wij deze crisis samen te boven kunnen komen en onze economieën weer op gang kunnen brengen. Dit is waar het bij de solidariteit van de EU om gaat: ervoor zorgen dat niemand buiten de boot valt.”

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “Nu veel delen van Europa te maken hebben met een derde golf van COVID-19-besmettingen, blijft de EU zich solidair tonen door het SURE-instrument in te zetten om inkomens te beschermen en banen te behouden. Dankzij de extra 3,7 miljard euro aan goedkope leningen die de EU vandaag aan deze zes lidstaten verstrekt, zijn honderdduizenden gezinnen verzekerd van een inkomen in een tijd waarin werk onzeker is.”

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Aangezien de gevolgen van de pandemie nog steeds drukken op onze economieën, stellen wij vandaag nog eens 3,7 miljard euro aan financiering voor nationale inspanningen ter ondersteuning van werknemers in zes EU-landen voor. SURE is een Europees succesverhaal waar ik trots op ben.”

Volgende stappen

Zodra de Raad deze voorstellen goedkeurt, zal de financiële bijstand worden verstrekt in de vorm van leningen die door de EU tegen gunstige voorwaarden aan de zes lidstaten worden verstrekt. Deze leningen zullen de lidstaten helpen de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale regelingen voor werktijdverkorting en soortgelijke maatregelen, met name voor zelfstandigen, alsook gezondheidsgerelateerde maatregelen.

Achtergrond

De Commissie heeft de SURE-verordening op 2 april 2020 voorgesteld als onderdeel van de eerste reactie van de EU op de pandemie. De verordening werd op 19 mei 2020 door de Raad aangenomen als een krachtig teken van Europese solidariteit, en de steun kwam beschikbaar nadat alle lidstaten de garantieovereenkomsten hadden ondertekend op 22 september 2020. De eerste uitbetaling vond plaats vijf weken nadat SURE beschikbaar kwam.

Voor meer informatie

Voorstellen van de Commissie voor SURE-steun

Verslag bevestigt dat SURE erin slaagt banen en inkomens te beschermen

Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van SURE

Website van SURE

Factsheet over SURE

SURE-verordening

EU als kredietnemer


Terug naar boven