r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opmerkingen van voorzitter Charles Michel tijdens een gezamenlijke persconferentie met Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2021.

Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond iedereen.

Wij roepen vandaag op tot een internationaal pandemieverdrag. De coronapandemie is niet zomaar "een gezondheidsprobleem", integendeel.

Deze pandemie heeft gevolgen voor elk segment van onze samenlevingen. Ze heeft onze sterke en onze zwakke punten blootgelegd. En ze heeft ons bovenal één duidelijke les geleerd: geen enkel land, geen enkel continent kan een pandemie alleen de baas. Er is een mondiale aanpak nodig. Het gaat om "wij", niet om "ik". En er is een collectief engagement op het hoogste politieke niveau nodig.

Ooit komt er hoe dan ook een nieuwe pandemie. Daar moeten we op voorbereid zijn. We hebben geen tijd te verliezen.

Dit pandemieverdrag zou in het Statuut van de Wereld­gezondheids­organisatie worden verankerd. Het beginsel "gezondheid voor iedereen" zou centraal staan. Met dit verdrag willen we een alomvattende aanpak voor het voorspellen, voorkomen en bestrijden van pandemieën bevorderen; de mondiale capaciteiten en veerkracht versterken; eerlijke toegang tot medische oplossingen garanderen; en internationale waarschuwingssystemen, gegevensuitwisseling en baanbrekend medisch onderzoek stimuleren.

We onderstrepen het belang van een "één gezondheid"-benadering, die de gezondheid van mensen, dieren en onze planeet met elkaar verbindt. Om deze mondiale aanpak te doen slagen, is er meer transparantie, meer verantwoordingsplicht en meer gedeelde verantwoordelijkheid in het internationale systeem nodig.

COVID-19 heeft er ons op een pijnlijke manier aan herinnerd dat niemand veilig is totdat iedereen veilig is. Daarom hebben leiders uit alle hoeken van de wereld zich verenigd om maatregelen op internationaal niveau voor te stellen.

Immunisatie is een mondiaal publiek goed. We moeten dan ook zo snel mogelijk vaccins kunnen ontwikkelen, vervaardigen en inzetten. En we moeten ook zorgen voor universele en billijke toegang tot vaccins, geneesmiddelen en tests.

COVID-19 heeft zwakke punten en breuklijnen in onze samenlevingen aan het licht gebracht. Nu is het tijd om als één mondiale gemeenschap naar voren te treden. Om een schild tegen pandemieën op te bouwen voor de volgende generaties, ook lang nadat deze crisis voorbij is. Daarom moeten we de politieke wil omzetten in concrete acties. Net zoals na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog visionaire leiders bijeenkwamen om een multilateraal model op te bouwen en de internationale samenwerking te versterken.

Meer dan ooit is het onze verantwoordelijkheid als wereldleiders om ervoor te zorgen dat onze pandemieparaatheid en onze gezondheidszorgstelsels aangepast zijn aan de 21e eeuw.

Vandaag laten we ons leiden door een geest van collectieve solidariteit, waarbij rechtvaardigheid, inclusiviteit en transparantie vooropstaan. Laten we samenwerken - en zorgen voor een nalatenschap waar we trots op kunnen zijn. Dank u.


Terug naar boven