r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-leden bereid tot juridische actie voor nalatigheid bescherming EU-begroting

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 25 maart 2021.
Wetboek en hamer

Het Parlement is bereid om over te gaan tot juridische actie indien de Commissie de toepassing van het rechtsstaatmechanisme nog verder vertraagt.

In een resolutie, die donderdag werd aangenomen met 529 stemmen voor, 148 tegen en 10 onthoudingen, roepen de EP-leden in herinnering dat het niet-respecteren van de rechtsstaat door lidstaten de integriteit van de EU-begroting aantast. Ze waarschuwen de Europese Commissie dat, als zij nalaat aan haar verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de verordening voor juridisch-bindende conditionaliteit en geen passende maatregelen neemt om de financiële belangen en waarden van de EU te verdedigen, het Parlement dit “als verzuim zal beschouwen” en de Commissie voor het Hof zal dagen op basis van artikel 265 VwEU.

De Parlementsleden dringen erop aan dat de bestaande regels voor de rechtsstaat worden toegepast en niet afhankelijk worden gemaakt van de vaststelling van richtlijnen, een stap die de Commissie momenteel voorbereidt. Als de Commissie dergelijke richtlijnen toch noodzakelijk acht, dan moeten deze volgends de resolutie klaar zijn tegen 1 juni 2021, en moet het Parlement geraadpleegd worden alvorens ze definitief worden vastgesteld. De leden herhalen het belang van het toepassen van het rechtsstaatmechanisme zonder vertraging, zeker gegeven de potentiële gevolgen voor de aanstaande uitbetalingen van het NextGenerationEU-herstelfonds.

Achtergrond

De resolutie waarover vandaag werd gestemd, is de conclusie van een debat tijdens de vorige plenaire vergadering, waarin de parlementsleden de Commissie eraan herinnerden dat het rechtsstaatmechanisme al van kracht is sinds 1 januari 2021.

Bijna alle sprekers in het debat herhaalden dat de verordening juridisch bindend is, ongeacht het standpunt van de Europese Raad, dat geen enkele juridische waarde heeft, en ondanks de lopende gerechtelijke procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, die geen opschortende werking hebben. Het rechtsstaatmechanisme is een nieuw instrument dat ontwikkeld is om EU-fondsen te beschermen tegen misbruik door EU-overheden die aantoonbaar de principes van de rechtsstaat schenden.


Terug naar boven