r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het EP gebruikt versnelde procedure voor het digitale groene certificaat

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 25 maart 2021.

Het EP heeft besloten tot een versnelde procedure om het digitale groene certificaat nog voor de zomer te kunnen goedkeuren, om veilig en vrij reizen tijdens de pandemie mogelijk te maken.

Met 468 stemmen voor, 203 tegen en 16 onthoudingen, hebben de parlementsleden ingestemd met het gebruik van de urgentieprocedure (regel 163) die snellere parlementaire behandeling van voorstellen van de Commissie mogelijk maakt, zonder daarbij afbreuk te doen aan democratische prerogatieven.

Tijdens het plenaire debat op woensdag, steunde een grote meerderheid van de parlementsleden een snelle ontwikkeling van het digitale groene certificaat, dat tot doel heeft veilig en vrij verkeer binnen de EU gedurende de coronapandemie mogelijk te maken. Volgens het voorstel van de Europese Commissie zou het certificaat informatie moeten bevatten over de vraag of de reiziger gevaccineerd is, of deze in het bezit is van een recent negatief coronatestresultaat, en of er sprake is van een herstel van een eerdere COVID-besmetting. Verschillende sprekers onderstreepten het belang van sterke waarborgen voor de bescherming van persoonlijke en medische gegevens, en benadrukten dat er geen sprake mag zijn van discriminatie jegens degenen die niet zijn gevaccineerd.

Volgende stappen

Het parlement zal tijdens de volgende plenaire vergadering (26-29 april) een mandaat aannemen voor onderhandelingen met de Raad, dat mogelijk amendementen bevat op het voorstel van de Commissie. De parlementaire commissie voor Burgerlijke vrijheden kan dan met dit dossier in de hand starten met de gesprekken. De uitkomst van de onderhandelingen tussen de medewetgevers zullen moeten worden bekrachtigd door het Parlement en de Raad.

Quote

Na afloop van de stemming zei de voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES): “We hebben het digitale groene certificaat nodig om het vertrouwen in de Schengenzone te herstellen, terwijl we de strijd tegen de COVID-19-pandemie voortzetten. Het certificaat mag geen voorwaarde voor vrij reizen zijn, want dat is een fundamenteel recht in de Europese Unie, en het mag niet leiden tot discriminatie jegens degenen die er geen hebben.”

Achtergrond

Op 17 maart diende de Commissie een voorstel voor een verordening in voor een Digitaal Groen Certificaat om vrij reizen in de EU mogelijk te maken: 2021/0068 (COD) en een bijkomend voorstel over onderdanen van derde landen die legaal verblijven of wonen in de EU, (2021/0071 (COD).


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven