r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Versterking van de autonomie van de EU — Commissie vraagt om input voor een nieuw antidwanginstrument

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 23 maart 2021.
Europa op de wereldbol met sterren van de EU
Bron: © European Union, 2017

Vandaag is de Europese Commissie een twaalf weken durende openbare raadpleging begonnen, om input te vragen van bedrijven, organisaties en individuen voor de ontwikkeling van een nieuw rechtsinstrument om dwangpraktijken van niet-EU-landen te voorkomen en tegen te gaan. Dit instrument zal de Commissie de bevoegdheid geven om handels-, investerings- of andere beperkingen toe te passen ten aanzien van niet-EU-landen die zich onrechtmatig mengen in de beleidskeuzen van de EU of EU-lidstaten.

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis zei hierover: “In het kader van ons nieuwe EU-handelsbeleid hebben wij ons ertoe verbonden onze belangen assertiever te verdedigen. Het nieuwe antidwanginstrument kan een cruciaal onderdeel van deze aanpak worden. Het kan ons een sterk autonoom middel bieden om maatregelen te nemen wanneer onze partners zich niet aan de regels houden. Wij moedigen belanghebbenden in de EU en daarbuiten sterk aan om hun standpunten over dwangpraktijken en de beste aanpak daarvan te delen. We moeten de veerkracht van de EU verbeteren, onze economische belangen beschermen en ons legitieme recht om waar nodig tegenmaatregelen op te leggen versterken. Dat is waar het initiatief voor staat en wij hopen een breed scala aan bijdragen te ontvangen.”

Raadpleging

De raadpleging is bedoeld om input te verzamelen voor verschillende beleidskwesties die van belang zijn voor de ontwikkeling van een nieuw antidwanginstrument van de EU:

  • de aanleidingen (of de omstandigheden waarin de EU kan optreden);
  • de tegenmaatregelen (soorten maatregelen die de EU kan nemen om dwang aan te pakken), en
  • het te verwachten effect van de verschillende opties.

De openbare raadpleging, die loopt tot 22 juni 2021, maakt deel uit van een algemene raadplegingsstrategie voor dit initiatief. De start van vandaag markeert het begin van de raadplegingsactiviteiten, waaronder diverse evenementen met belanghebbenden in de periode maart-juni 2021.

De ontvangen input zal de Commissie helpen bij het opstellen van haar wetgevingsvoorstel, dat tegen het einde van dit jaar moet worden aangenomen. De EU-beleidsinterventie - in welke vorm dan ook - moet, en zal, verenigbaar zijn met de rechtsorde van de EU en met het internationaal recht. Het instrument is niet gericht tegen een bepaald land. Het zal betrekking hebben op het probleem van dwang, dat momenteel door de Commissie van nabij wordt gevolgd en bestudeerd. De definitie van dwangpraktijken door niet-EU-landen is een centrale vraag voor het initiatief, en de Commissie vraagt momenteel om input van belanghebbenden om deze nader te definiëren.

Chronologisch overzicht

De afgelopen jaren is het steeds vaker gebeurd dat landen buiten de EU proberen de beslissingen of de werkwijze van de EU of de EU-lidstaten op het gebied van het handels- en het investeringsbeleid te beïnvloeden. Deze landen proberen een bepaalde beleidsrichting af te dwingen door de handel of investeringen te beperken — of zij dreigen hiermee — ten nadele van EU-bedrijven, met inbegrip van bedrijven die in die derde landen actief zijn. Dergelijke praktijken vormen een ongepaste inmenging in de legitieme beleidsruimte van de EU en haar lidstaten en ondermijnen de open strategische autonomie van de EU.

In de wetgevingsprocedure tot wijziging van de EU-verordening inzake handhaving in handelszaken hebben het Europees Parlement en de EU-lidstaten hun bezorgdheid over deze praktijken geuit. Dit heeft geleid tot een politiek akkoord over een gezamenlijke verklaring van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement om een nieuw wetgevingsinstrument in het leven te roepen om dwang te voorkomen en tegen te gaan.

Het initiatief is door voorzitter Von der Leyen aangekondigd in haar intentieverklaring aan de voorzitter van het Parlement en de fungerend voorzitter van de Raad van 16 september 2020. Het maakt ook deel uit van het werkprogramma van de Commissie voor 2021.

Het wetgevingsvoorstel van de Commissie zal vergezeld gaan van een effectbeoordeling. De aanvangseffectbeoordeling werd eerder dit jaar gepubliceerd en geeft het voorlopige concept van het initiatief weer.

Meer informatie

Link naar de openbare raadpleging

Link naar de algemene raadplegingsstrategie voor het initiatief

Bijeenkomst van belanghebbenden (Registratie sluit op 12 april 2021)


Terug naar boven