r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Retailbetalingen: Raad steunt maatregelen voor flits­betalingen en EU-brede betalings­oplossingen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 22 maart 2021.
Consumers
Bron: European Commission

De lidstaten willen betalen in winkels eenvoudiger maken. Ook moet het in de hele EU mogelijk worden om op een gemakkelijke en veilige manier aan e-commerce te doen.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen die inspelen op de strategie voor retailbetalingen die de Commissie in september 2020 heeft gepresenteerd. Gezien de snelle innovatie en digitalisering van de economie is de Raad ingenomen met de strategie van de Commissie voor de verdere ontwikkeling van de markt voor retailbetalingen in de EU.

De Raad spreekt zijn volledige steun uit voor de doelstellingen van de strategie, zoals het waarborgen van een concurrerende en innovatieve markt voor retailbetalingen, het bevorderen van flitsbetalingen en het ontwikkelen van EU-brede betalingsoplossingen om de EU minder afhankelijk te maken van grote mondiale spelers.

De Raad wijst ook op de vele uitdagingen bij de verdere ontwikkeling en regulering van de markt, zoals financiële inclusie, veiligheid en consumenten­bescherming, gegevens­bescherming en bestrijding van het witwassen van geld.

De Raad schetst ook zijn prioriteiten binnen de 4 "pijlers" voor strategische actie van de Commissie:

  • aanpakken van problemen in verband met het groeiende aantal digitale en flits­betalings­oplossingen
  • innovatie en concurrentie­vermogen
  • toegang tot en inter­operabiliteit van retail­betalings­systemen en andere ondersteunende infrastructuur
  • vlottere betalingen met landen buiten de EU

De Raad geeft de Commissie een krachtig politiek mandaat om vaart te zetten achter initiatieven op deze gebieden en om, waar nodig, wetgevings­voorstellen in te dienen. Dit omvat een uitgebreide herziening van de richtlijn betalings­diensten om rekening te houden met de ontwikkelingen en uitdagingen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven