r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie start Europese Innovatieraad om wetenschappelijke ideeën in baanbrekende innovaties om te zetten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 18 maart 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag tijdens een online-evenement de Europese Innovatieraad (EIC) gelanceerd, met een begroting van meer dan 10 miljard euro in lopende prijzen voor de periode 2021-2027, om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en uit te breiden. De Europese Innovatieraad bouwt voort op een succesvol proefproject in het kader van Horizon 2020 en is niet alleen nieuw in Horizon Europa, maar ook uniek in de wereld: onderzoek naar opkomende technologieën wordt gecombineerd met een acceleratieprogramma en een specifiek aandelenfonds, het Fonds van de Europese Innovatieraad (EIC-fonds), om innovatieve start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) op te schalen. Ongeveer 3 miljard euro van de EIC-begroting gaat naar het EIC-fonds.

Bovendien wordt het eerste jaarlijkse werkprogramma van de EIC gepubliceerd, waarmee in 2021 financieringsmogelijkheden ter waarde van meer dan 1,5 miljard euro worden opengesteld. Tegelijkertijd worden de inschrijvingen geopend voor twee prijzen, voor vrouwelijke innovators en voor de Europese innovatiehoofdstad.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “We hebben nu een fonds om kleine en middelgrote ondernemingen die baanbrekende innovaties ontwikkelen te steunen, toegang te krijgen tot aandelenkapitaal en innovatieve start-ups op te schalen. Dit is de manier om onderzoeksresultaten om te zetten in bedrijfsactiviteiten en visies op technologische en innovatieve doorbraken te ontwikkelen.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “De Europese Innovatieraad is het meest ambitieuze initiatief van de EU voor de ondersteuning van doorbraken die Europa nodig heeft om de economische crisis te boven te komen en de transitie naar een groene en digitale economie te maken. Door te investeren in visionair onderzoek en innovatieve ondernemingen, wordt de technologische soevereiniteit van Europa versterkt, worden honderden van de meest veelbelovende start-ups in Europa opgeschaald, en wordt het pad geëffend voor de komende Europese Innovatieruimte.”

De Europese Innovatieraad kan steunen op de ervaringen en verwezenlijkingen van zijn proefperiode (2018-2021). Tijdens die periode werden meer dan 5 000 kmo's en start-ups en meer dan 330 onderzoeksprojecten ondersteund met een begroting van 3,5 miljard euro.

Belangrijkste nieuwe aspecten van de Europese Innovatieraad

De Europese Innovatieraad (EIC) is door verschillende kenmerken uniek in de manier waarop vernieuwende ondernemingen en projecten worden ondersteund.

 • Met de EIC-accelerator worden kmo's, met name start-ups en spin-outs, ondersteund om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en op te schalen. De EIC-accelerator heeft een nieuw en innovatorvriendelijk inschrijvingssysteem, waarmee start-ups en kmo's te allen tijde via een vereenvoudigde procedure financiering kunnen aanvragen.
 • Een team van EIC-programmabeheerders wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visies op technologische en innovatieve doorbraken (zoals cel- en gentherapie, groene waterstof en instrumenten voor de behandeling van hersenziekten), het beheren van portfolio's van EIC-projecten en het samenbrengen van belanghebbenden om deze visies in praktijk te brengen.
 • Een nieuwe financieringsregeling, EIC Transition, zal helpen om onderzoeksresultaten (van de EIC-pathfinder en de Europese Innovatieraad) om te zetten in innovaties (spin-outs, commerciële partnerschappen enz.).
 • Er worden nieuwe maatregelen ingevoerd om vrouwelijke innovators te ondersteunen, waaronder een programma voor vrouwelijk leiderschap. In samenwerking met het Enterprise Europe Network worden vrouwelijke innovators en innovatieve kmo's uit minder bekende regio's geholpen bij het indienen van een aanvraag, wat bijdraagt aan het dichten van de innovatiekloof.

Het EIC-adviescollege bestaat uit toonaangevende innovators, bepaalt de strategie van de Europese Innovatieraad en geeft advies over de uitvoering daarvan (zie de verklaring van het EIC-adviescollege van vandaag).

Financieringsmogelijkheden in 2021

In het eerste werkprogramma van de Europese Innovatieraad zijn vandaag onder meer de volgende financieringsmogelijkheden aangekondigd.

 • Financiering via de EIC-accelerator ter waarde van 1 miljard euro voor start-ups en kmo's om innovaties met een grote impact, die nieuwe markten kunnen creëren of bestaande markten kunnen ontwrichten, te ontwikkelen en op te schalen. De EIC-accelerator voorziet in unieke gemengde financiering, waarbij 0,5 tot 15 miljoen euro aan eigen vermogen (of quasi-eigenvermogen zoals converteerbare leningen) via het EIC-fonds wordt gecombineerd met subsidies van maximaal 2,5 miljoen euro. Van de 1 miljard euro is 495 miljoen euro gereserveerd voor baanbrekende innovaties ten behoeve van de Europese Green Deal en voor strategische digitale en gezondheidstechnologieën.
 • De EIC-pathfinder ter waarde van 300 miljoen euro voor multidisciplinaire onderzoeksteams die visionair onderzoek verrichten dat kan leiden tot technologische doorbraken. Onderzoeksteams kunnen tot 4 miljoen euro subsidie aanvragen. Het merendeel van de financiering wordt toegekend via open oproepen zonder vooraf vastgestelde thematische prioriteiten, maar 132 miljoen euro is gereserveerd voor de vijf uitdagingen van de pathfinder: zelfbewuste artificiële intelligentie, apparatuur om hersenactiviteit te meten, cel- en gentherapie, groene waterstof en ontwikkeld levend materiaal.
 • Financiering in het kader van EIC Transition ter waarde van 100 miljoen euro om onderzoeksresultaten om te zetten in innovatiekansen. De eerste oproep van EIC Transition is gericht op resultaten van de proefprojecten van de EIC-pathfinder en de “proof of concept”-projecten van de Europese Onderzoeksraad, om de technologieën te ontwikkelen en een businesscase voor specifieke toepassingen te creëren.

Alle projecten van de Europese Innovatieraad hebben toegang tot de diensten voor bedrijfsacceleratie, onder meer coaches, mentoren en deskundigen, mogelijkheden voor partnerschappen met ondernemingen, investeerders en anderen, en een reeks diensten en evenementen.

Prijzen van de Europese Innovatieraad

In het kader van de Europese Innovatieraad worden verschillende prijzen uitgereikt om mensen die de toekomst van innovatie in Europa vormgeven, erkenning te geven.

 • Met de EU-prijs voor vrouwelijke innovators worden de meest getalenteerde vrouwelijke ondernemers in de EU en geassocieerde landen bij Horizon Europa geëerd omdat ze een succesvol bedrijf hebben opgericht en innovatie op de markt hebben gebracht.
 • Met de prijzen in het kader van de Europese Innovatiehoofdstad wordt de rol erkend die steden spelen bij het vormgeven van het lokale innovatie-ecosysteem en het bevorderen van baanbrekende innovatie. Dit jaar is er een nieuwe categorie, de opkomende Europese innovatiestad, gericht op steden en andere gemeenten met meer dan 50 000 maar minder dan 250 000 inwoners.
 • Met de Europese prijsvraag voor sociale innovatie wordt beoogd sociale innovaties te bevorderen, ondersteunen en belonen die mensen en organisaties helpen bij het identificeren, ontwikkelen en versterken van de vaardigheden die zij nodig hebben om zich aan te passen aan en te gedijen in een veranderende wereld.
 • Met de Europese prijzen voor innovatief aanbesteden wordt beoogd particuliere en overheidsafnemers in heel Europa te erkennen voor hun inspanningen om aanbestedingen op het gebied van innovatie en innovatieve vormen van aanbesteding te bevorderen.

De inschrijving voor de EU-prijs voor vrouwelijke innovators en de prijzen in het kader van de Europese Innovatiehoofdstad is vanaf vandaag geopend. De inschrijvingen voor de andere twee prijzen zullen later dit jaar worden opengesteld.

Achtergrond

De Commissie heeft in 2018 in het kader van Horizon 2020 het proefproject van de Europese Innovatieraad met een begroting van 3,5 miljard euro gelanceerd om de meest getalenteerde Europese innovators te ondersteunen bij het snel en doeltreffend opschalen van baanbrekende en disruptieve innovatie. Aanvullende informatie over het proefproject van de Europese Innovatieraad is te vinden in het impactverslag.

Na de lancering van vandaag, wordt op vrijdag 19 maart een dag voor aanvragers georganiseerd, waarop informatie wordt verschaft over de werking van de Europese Innovatieraad, wie voor de financiering in aanmerking komt, en hoe een aanvraag kan worden ingediend. In de sessies wordt ook informatie verschaft over financieringsmogelijkheden voor onderzoeksteams, start-ups, kmo's en investeerders.

Meer informatie

Informatieblad: de Europese Innovatieraad in Horizon Europa

Europese Innovatieraad

Lancering van de Europese Innovatieraad

Horizon Europa


Terug naar boven