r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Op weg naar een nieuw partnerschap tussen de EU en Afrika

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 23 juni 2022.

Link naar de video: EU-Afrika: een nieuw partnerschap

Afrika en de EU moeten een nieuw partnerschap tussen twee gelijken tot stand brengen, gericht op de behoeften van burgers en zich aanpassen aan de benodigdheden van een wereld na COVID-19.

Dat zeggen leden van het Europees Parlement. Afrikaanse en Europese samenlevingen hebben te maken met gemeenschappelijke problemen en gedeelde uitdagingen, zoals de coronacrisis en klimaatverandering. Daardoor is er behoefte aan een nauwere samenwerking.

Op 25 maart stemmen de leden van het Europees Parlement over de voorstellen waarmee een basis wordt gelegd voor een nieuw partnerschap dat de belangen van beide partijen weerspiegelt en Afrikaanse landen de middelen geeft om duurzame ontwikkeling te bereiken.

Lees meer over de betrekkingen tussen de EU en Afrika.

De menselijke ontwikkeling staat centraal in de toekomstige strategie

Afrika heeft de jongste bevolking ter wereld met elke maand ongeveer een miljoen Afrikanen die de arbeidsmarkt betreden. Meer dan 390 miljoen mensen leven echter onder de armoedegrens, terwijl minder dan 10 procent van de 18 tot 24-jarigen een vorm van onderwijs volgt.

Investeren in mensen wordt daarom gezien als een belangrijke pijler van de EU-Afrika-strategie die in maart door de Commissie is aangekondigd. In de strategie wordt prioriteit gegeven aan de strijd tegen ongelijkheid, jongeren en de empowerment van vrouwen.

De auteur van het EP-rapport, Chrysoula Zacharopoulou (Renew Europe, Frankrijk), benadrukt de noodzaak om toegang tot kwaliteitsonderwijs te garanderen en jongeren, vooral vrouwen en meisjes, de benodigde vaardigheden te bieden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden worden gezien als de sleutel tot het bieden van perspectief aan de snelgroeiende bevolking. Dit gaat hand in hand met een inclusief stelsel voor sociale bescherming, maatregelen tegen kinder- en dwangarbeid en een overgang van de informele naar de formele economie. De informele sector vertegenwoordigt bijna 86 procent van alle werkgelegenheid in Afrika.

De nieuwe strategie moet ook de gezondheidszorg verbeteren en de nationale gezondheidszorg versterken, zodat deze beter bestand is tegen toekomstige crises. Europarlementariërs willen ook de samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van gezondheidsonderzoek en -innovatie versterken om zo de lokale productie van apparatuur en medicijnen te stimuleren.

Afrika’s binnenlandse productie vergroten

De relatie tussen de EU en Afrika "moet verder gaan dan de relatie tussen donor en ontvanger", zegt het rapport, waarbij het belang wordt benadrukt van het ondersteunen van Afrika’s binnenlandse productie door middel van duurzame investeringen.

Het rapport stelt ook voor om de intra-Afrikaanse handel te stimuleren door de totstandbrenging van een continentale vrijhandelszone, investeringen in vervoersinfrastructuur en betere toegang tot de wereldmarkten.

Publiek-private partnerschappen en financiering van kleine en middelgrote ondernemingen worden als essentieel beschouwd, aangezien het MKB 95 procent van de bedrijven in Afrika vertegenwoordigt en de particuliere sector naar verwachting doorslaggevend zal zijn voor het herstel na COVID.

Alle overeenkomsten moeten verenigbaar zijn met mensenrechten, arbeids- en milieunormen en in overeenstemming zijn met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, waarschuwen de leden van het Europees Parlement.

Het rapport roept ook internationale geldverstrekkers op, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, om meer te doen om de schuldenlast van Afrikaanse landen, die door de pandemie zijn verergerd, te verlichten.

Partners voor een groene en digitale transitie

Afrika heeft het minst bijgedragen aan de klimaatverandering, maar heeft er het meeste last van: in 2019 werden bijna 16,6 miljoen Afrikanen getroffen door extreme weersomstandigheden, 195 procent meer dan in 2018.

Het rapport dringt aan op een transitie naar een schone en circulaire economie door te investeren in duurzaam transport, groene infrastructuur en hernieuwbare energie. Het benadrukt ook de noodzaak om de unieke biodiversiteit van Afrika en de inheemse gemeenschappen te beschermen, en om te zorgen voor een eerlijke en duurzame exploitatie van grondstoffen.

Ook duurzame landbouw zou centraal moeten staan in de betrekkingen tussen de EU en Afrika, aldus de Europarlementariërs, om milieuvriendelijke landbouwpraktijken te ontwikkelen, de veerkracht van boeren te versterken en het falen van het voedselsysteem aan te pakken, die verergerd zijn door de sluiting van grenzen als gevolg van de COVID-crisis.

De digitale transformatie zal een sleutelrol spelen bij de modernisering van de landbouwsector, maar ook bij onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en de deelname van burgers aan politieke besluitvorming.

Een migratiebeleid gebaseerd op solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid

Sinds 2015 hebben de EU en Afrika een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor het beheer van migratiestromen. Dit heeft geleid tot een vermindering van irreguliere migratie en een betere samenwerking bij de bestrijding van migrantensmokkel. Toch blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan. Sub-Saharaans Afrika herbergt meer dan een kwart van de vluchtelingen in de wereld en de oversteekplaatsen aan de Middellandse Zee zorgen nog steeds voor verlies van mensenlevens en voeden criminele netwerken.

Europarlementariërs benadrukken dat het nieuwe partnerschap tussen de EU en Afrika de waardigheid van vluchtelingen en migranten centraal moet stellen, waarbij migratie wordt aangepakt als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Europese landen van bestemming en de Afrikaanse landen van herkomst. Ze benadrukken ook de noodzaak om de diepere oorzaken van ontheemding aan te pakken, eerlijke asielprocedures te garanderen en een circulair migratiebeleid vast te stellen dat kansen zou creëren voor geschoolde en ongeschoolde werknemers.

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210311STO99734


Delen

Terug naar boven