r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Terrorist content online: Council adopts new rules

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2021.
De EU aanpak van terrorisme
Bron: European Commission

Infographic - Verspreiding van terroristische online-inhoud aanpakken

Zie volledige infographic

De EU wil beletten dat terroristen het internet gebruiken om te radicaliseren, te werven en aan te zetten tot geweld. De Raad heeft daarom een verordening aangenomen om de verspreiding van terroristische online-inhoud aan te pakken.

De bedoeling is dit soort inhoud snel te verwijderen via één gemeenschappelijk instrument voor alle lidstaten. De regels zullen van toepassing zijn op aanbieders van hosting­diensten die actief zijn in de EU, ongeacht of ze hun hoofdvestiging in de lidstaten hebben.

Bij recente terreur­aanslagen zien we steeds vaker dat mensen online radicaliseren en tot geweld aanzetten, en dat aanslagen ook worden gelivestreamd. Met de nieuwe regels die de Raad heeft aangenomen, krijgen onze rechts­handhavers een doeltreffend instrument in handen om daar iets aan te doen. Samen geven we een duidelijk signaal aan de internet­bedrijven: ze moeten sneller en efficiënter optreden.

Eduardo Cabrita, minister van Binnenlandse Zaken van Portugal

De vrijwillige samenwerking met de hosting­bedrijven blijft bestaan, maar de wetgeving geeft de lidstaten extra middelen om de snelle verwijdering van terroristische inhoud af te dwingen. De autoriteiten in de lidstaten zullen hosting­bedrijven kunnen bevelen om terroristische inhoud te verwijderen of te blokkeren, en dat in alle lidstaten. Dat moet dan binnen het uur gebeuren.

Hosting­diensten die met terroristische inhoud te maken krijgen, zullen specifieke maatregelen moeten nemen om misbruik van hun diensten aan te pakken en hun diensten tegen de verspreiding van terroristische content te beschermen. Het besluit over de keuze van maatregelen blijft bij de aanbieder van hosting­diensten berusten.

De wetgeving biedt ook een duidelijk kader en een duidelijk afgelijnde, uniforme definitie van terroristische inhoud zodat de grondrechten ten volle worden geëerbiedigd. Zowel gebruikers van wie de inhoud is verwijderd als hosting­bedrijven zullen een klacht kunnen indienen.

Nadat het Raadsvoorzitterschap en het Europees Parlement op 10 december 2020 al een voorlopig akkoord over de wetgevings­tekst hadden bereikt, is het standpunt van de Raad in eerste lezing aangenomen. De tekst moet nu door het Europees Parlement in tweede lezing worden aangenomen. Daarna kan hij in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. De verordening treedt op de 20e dag na de bekendmaking ervan in werking en wordt een jaar later van toepassing.


Terug naar boven