r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eerste kamer steunt invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

dinsdag 16 maart 2021, 14:36
Hamer bij Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) -De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van Minister Grapperhaus voor de invoering van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het wetsvoorstel kreeg steun van de fracties van de VVD, CDA, Groenlinks, PvdA, OSF, D66 en Christenunie.

Het wetsvoorstel regelt hoe de instelling van het EOM moet worden uitgevoerd in lijn met de Nederlandse regelgeving. Het EOM is bevoegd om strafbare feiten die de Europese Unie financieel schaden te vervolgen bij nationale rechters. Het gaat voornamelijk om fraude met EU-subsidies, invoerrechten en omzetbelasting.

De motie van PVV-Eerste Kamerlid Van Hattem (PVV) om een exitstrategie op te nemen zodat Nederland uit het Europees Openbaar Ministerie kan treden is verworpen. De motie kreeg steun van PVV, SP, Fractie-Nanninga, SGP, FvD, 50PLUS, PvdD en Fractie-Otten.

Bron: Eerste Kamer

Terug naar boven