r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie betaalt nog eens 9 miljard euro uit aan zeven lidstaten in het kader van SURE

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2021.
European Commission's flags at half-mast following the serious flooding in Balearic ...
Bron: European Commission

De Europese Commissie heeft de vijfde tranche van financiële steun aan de lidstaten in het kader van het SURE-instrument uitbetaald: in totaal 9 miljard euro aan zeven EU-lidstaten. Dit is de tweede uitbetaling in 2021. Met de vandaag uitgevoerde verrichtingen heeft Tsjechië 1 miljard euro ontvangen, Spanje 2,87 miljard euro, Kroatië 510 miljoen euro, Italië 3,87 miljard euro, Litouwen 302 miljoen euro, Malta 123 miljoen euro en Slowakije 330 miljoen euro. Dit is de eerste keer dat Tsjechië in het kader van het instrument financiering heeft ontvangen. De overige zes EU-landen hebben reeds voordeel genoten uit leningen in het kader van SURE.

Deze leningen zullen de lidstaten helpen om te gaan met plotse stijgingen van de overheidsuitgaven die nodig zijn om de werkgelegenheid te behouden. Zij zullen de lidstaten met name helpen om de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale werktijdverkortingsregelingen en soortgelijke maatregelen die zij hebben genomen als reactie op de coronaviruspandemie, met name voor zelfstandigen. De uitbetalingen van vandaag volgen op de uitgifte van de vijfde sociale obligatie in het kader van het EU-SURE-instrument, die op aanzienlijke belangstelling kon rekenen bij de beleggers.

Tot dusver ontvingen 16 EU-lidstaten in totaal 62,5 miljard euro aan back-to-backleningen in het kader van SURE-instrument. In de loop van 2021 zal de Commissie ernaar streven nog eens meer dan 25 miljard euro op te halen met de uitgifte van EU SURE-obligaties.

Zodra alle SURE-uitbetalingen zijn voltooid, zal Tsjechië 2 miljard euro ontvangen hebben, Spanje 21,3 miljard euro, Kroatië 1 miljard euro, Italië 27,4 miljard euro, Litouwen 602 miljoen euro, Malta 244 miljoen euro, en Slowakije 631 miljoen euro.

Een overzicht van de tot dusver uitbetaalde bedragen en de verschillende looptijden van de obligaties staat hier.

Al met al heeft de Commissie tot dusver in totaal 90,6 miljard euro aan financiële steun aan 19 lidstaten voorgesteld, waarvan 90,3 miljard euro voor 18 lidstaten is goedgekeurd. Verwacht wordt dat de Raad te gelegener tijd zijn goedkeuring zal hechten aan de voorgestelde 230 miljoen euro voor Estland.

Voorts kunnen de lidstaten nog steeds verzoeken voor financiële steun in het kader van SURE indienen, dat in totaal tot 100 miljard euro beschikbaar heeft.

Verklaringen van de leden van de Commissie:

Voorzitter Ursula von der Leyen: “De pandemie is niet voorbij. Bedrijven hebben het nog steeds moeilijk, overal in de EU. Wij zijn er om steun te verlenen. We beschermen mensen tegen het virus en wij willen ook hun werk en inkomen beschermen. Met SURE mobiliseren we tot 100 miljard euro aan leningen om regelingen voor werktijdverkorting te financieren. Deze vijfde uitbetaling is geweldig nieuws voor de zes betrokken EU-landen en in het bijzonder voor Tsjechië, dat voor het eerst steun uit hoofde van SURE ontvangt. We moeten hier sámen doorheen: de EU staat achter jou.”

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “Na de vijfde succesvolle obligatie-uitgifte in het kader van SURE hebben we nu 62,5 miljard euro uitbetaald aan 16 lidstaten om hun economieën en mensen te helpen zich te herstellen van de COVID-19-crisis. Uit het SURE-programma blijkt eens te meer het vaste voornemen van de EU om lidstaten te helpen de sociale gevolgen van de huidige pandemie op te vangen. Er zal nog meer volgen.”

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Sinds de eerste lockdowns bijna overal in Europa werden opgelegd, is er een jaar verstreken. Deze lockdowns en de daaruit voortvloeiende beperkingen waren absoluut noodzakelijk, maar hadden natuurlijk ernstige gevolgen voor onze economieën. Nu we onze strijd tegen COVID-19 blijven voortzetten, is het goed om vast te stellen dat er meer SURE-financiering naar EU-landen gaat, met de verlening van de broodnodige Europese steun aan werknemers en zelfstandigen bij het te boven komen van deze ongekende crisis.”

Achtergrondinformatie

Op 9 maart 2021 heeft de Europese Commissie de vijfde sociale obligatie in het kader van het EU-SURE-instrument en de tweede voor 2021 uitgegeven, voor een totale waarde van 9 miljard euro. De uitgifte bestond uit één enkele obligatie, die in juni 2036 moet worden terugbetaald.

Er was veel belangstelling bij beleggers voor de obligatie, waardoor de Commissie opnieuw zeer goede prijsvoorwaarden verkreeg. Deze gunstige voorwaarden worden rechtstreeks aan de EU-lidstaten doorgegeven. Dit resultaat werd bereikt in een context van recente volatiliteit op de kapitaalmarkten en stijgende mondiale rentetarieven.

De door de EU in het kader van SURE uitgegeven obligaties krijgen het label sociale obligatie. Dankzij dit label kunnen beleggers in deze obligaties erop vertrouwen dat de aangetrokken middelen een echt sociaal doel zullen dienen.

Meer informatie

Persbericht over de vijfde obligatie-uitgifte

SURE-verordening

Factsheet: SURE - Ondersteuning van de lidstaten bij de bescherming van mensen op het werk en de werkgelegenheid

Vragen en antwoorden: Commissie stelt SURE voor

Coronavirus: EU-respons

Kader voor sociale obligaties

Website van SURE

Website over de EU als kredietnemer


Terug naar boven