r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

VK heeft EU-klacht binnen, maar is zich van geen kwaad bewust

maandag 15 maart 2021, 18:03
Illustration
Bron: European Commission

LONDEN (ANP) - Voor de stappen die de Europese Unie neemt tegen het Verenigd Koninkrijk is geen grond, vindt de Britse regering. Londen voert de afspraken over Noord-Ierland wel degelijk te goeder trouw uit, houdt zij vol.

De EU stuurde het VK maandag twee klachtenbrieven over het schenden door de Britten van de afspraken die ervoor moeten zorgen dat er geen grenscontroles komen aan de nieuwe buitengrens van de EU, tussen Ierland en Noord-Ierland. Een ervan zet een procedure in werking die kan eindigen bij het Europees Hof van Justitie.

De brieven zijn ontvangen en er komt te zijner tijd antwoord, verzekert de Britse regering. Maar zij houdt vol dat zij het verdrag tussen de EU en het VK niet heeft geschonden. Dat Londen op eigen houtje wacht met controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept, zou wel degelijk legaal zijn. De Britten voeren de afspraken "voortvarend en te goeder trouw uit", bezweren ze.

Dat het VK wat meer tijd neemt voor het instellen van de controles, is volgens Londen nu eenmaal gemeengoed bij net gesloten internationale verdragen. "De EU lijkt zelf op sommige vlakken ook tijd nodig te hebben om de details van onze afspraken in te voeren", merkt een woordvoerder op.

Terug naar boven