r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste strategisch plan 2021-2024 van Horizon Europa: Commissie bepaalt prioriteiten voor onderzoek en innovatie voor een duurzame toekomst

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 15 maart 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag het eerste strategisch plan aangenomen voor Horizon Europa, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie ter waarde van 95,5 miljard euro in lopende prijzen. Het strategisch plan is nieuw in Horizon Europa en bevat de strategische richtsnoeren voor de investeringen tijdens de eerste vier jaar van het programma. Met het plan wordt ervoor gezorgd dat de werkzaamheden van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie bijdragen tot de prioriteiten van de EU, waaronder een klimaatneutraal en groen Europa, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en een economie die werkt voor de mensen.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Met dit plan wordt het werkprogramma van Horizon Europa aangevuld met een kader voor onderzoek en innovatie van topkwaliteit en gebaseerd op excellentie. We zorgen er met deze strategische richtsnoeren voor dat investeringen in onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan een herstelproces op basis van de gekoppelde groene en digitale transities, veerkracht en open strategische autonomie.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Met de richtsnoeren van het strategisch plan zorgen we ervoor dat kennis, ideeën en innovatie ten goede komen aan de gezamenlijke beleidsprioriteiten van de EU. Met deze nieuwe benadering zorgen we ervoor dat onderzoek en innovatie die door de EU worden gefinancierd de uitdagingen aanpakken waarmee Europeanen worden geconfronteerd.”

Een ambitieus plan voor een ambitieus programma

Het strategisch plan bevat vier strategische richtsnoeren voor investeringen in onderzoek en innovatie in het kader van Horizon Europa voor de komende vier jaar:

  • het stimuleren van een open strategische autonomie door de leiding te nemen op het gebied van digitale, opkomende en sleuteltechnologieën en de sectoren en waardeketens daarvan;
  • het herstel van de ecosystemen en de biodiversiteit in Europa en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen;
  • het omvormen van Europa tot de eerste digitaal ondersteunde circulaire, klimaatneutrale en duurzame economie;
  • het realiseren van een veerkrachtigere, inclusievere en democratischere Europese samenleving.

Internationale samenwerking ligt ten grondslag aan alle vier deze richtsnoeren, aangezien die nodig is om veel wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

In het strategisch plan wordt ook vermeld welke mede door de EU gefinancierde en geprogrammeerde partnerschappen en EU-missies in het kader van Horizon Europa moeten worden ondersteund. De partnerschappen hebben betrekking op belangrijke gebieden zoals energie, vervoer, biodiversiteit, gezondheid, voedsel en circulariteit, en vormen een aanvulling op de tien geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen die de Commissie in februari heeft voorgesteld. Met EU-missies zullen wereldwijde uitdagingen die ons dagelijks leven beïnvloeden, worden aangepakt door ambitieuze en inspirerende maar haalbare doelen te stellen, zoals kankerbestrijding, aanpassing aan de klimaatverandering, het beschermen van onze oceanen, het vergroenen van onze steden en het waarborgen van bodemgezondheid en voedselveiligheid. Door een breed scala aan instrumenten in verschillende disciplines en op verschillende beleidsterreinen in te zetten, zullen met de onderzoeksprojecten, beleidsmaatregelen of zelfs wetgevingsinitiatieven van de EU-missies complexe kwesties worden aangepakt.

De richtsnoeren van het plan hebben ook betrekking op een aantal horizontale kwesties, zoals gender. Het integreren van de genderdimensie wordt standaard een vereiste in onderzoeks- en innovatie-inhoud in het hele programma, tenzij wordt gespecificeerd dat geslacht of gender mogelijk niet relevant is voor het desbetreffende onderwerp.

Volgende stappen

De prioriteiten van het strategisch plan van Horizon Europa worden op basis van het werkprogramma van Horizon Europa uitgevoerd. In dat werkprogramma worden financieringsmogelijkheden voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten aangedragen via thematische oproepen tot het indienen van voorstellen en onderwerpen. De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen worden in het voorjaar van 2021 gelanceerd en worden gepresenteerd tijdens de Europese onderzoeks- en innovatiedagen (23-24 juni).

Achtergrond

Na het bereiken van het politieke akkoord over Horizon Europa in maart-april 2019, is de Commissie begonnen met een proces van strategische planning. De resultaten daarvan zijn uiteengezet in het strategisch plan.

Het strategisch plan is ontworpen door middel van een uitvoerig proces in samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten, belanghebbenden en het grote publiek. Er zijn meer dan 8 000 bijdragen ingediend in de verschillende fases van het proces van strategische planning. Door het plan gezamenlijk op inclusieve wijze te ontwerpen, wordt beoogd het draagvlak voor en de totale effectiviteit van Horizon Europa te optimaliseren.

Meer informatie

Informatieblad: Strategisch plan van Horizon Europa

Strategisch plan van Horizon Europa

Horizon Europa

EU-missies

Europese partnerschappen

Oproepen tot het indienen van voorstellen en financieringsaanvragen


Terug naar boven