r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoogtepunten plenaire vergadering: Toekomst van Europa, EU4Health, mediavrijheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 15 maart 2021.

Link naar de video: Hoogtepunten plenaire vergadering

Tijdens de plenaire sessie vierden de EP-leden Vrouwendag, keurden ze gezondheidsprogramma's goed en bereiden ze de e Conferentie over de Toekomst van Europa voor.

Internationale Vrouwendag

De sessie begon met de viering van Internationale Vrouwendag, en het Parlement bracht hulde aan alle vrouwen die vooraan staan in de strijd tegen de pandemie.

Link naar de video: Tijdlijn: vrouwenrechten in de EU

Conferentie over de Toekomst van Europa

De voorzitters van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad van de EU hebben woensdag een gezamenlijke verklaring ondertekend waarmee de basis werd gelegd voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. De conferentie heeft als doel mensen een grotere rol te geven bij het vormgeven van het toekomstige beleid en de ambities van de EU. Mensen kunnen deelnemen via een meertalig digitaal platform. Uit een recente EU-brede enquête bleek dat driekwart van de Europeanen van mening is dat de conferentie een positieve impact zal hebben en 51 procent wil graag meedoen.

Link naar de video: Conferentie over de Toekomst van Europa

EU4Health

Dinsdag keurden de EP-leden een nieuw EU-gezondheidsprogramma goed, EU4Health, met een budget van 5,1 miljard euro. Het zal de EU helpen zich beter voor te bereiden op grote gezondheidsbedreigingen, terwijl betaalbare medicijnen en medische apparatuur toegankelijker worden. Een vijfde van het budget wordt gereserveerd voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Lees meer over het gezondheidsbeleid van de EU.

Link naar de video: EU4Health

InvestEU

Dinsdag keurden de EP-leden van het Europees Parlement ook een nieuw programma goed om publieke en private investeringen van ongeveer 400 miljard euro te mobiliseren. Het nieuwe programma voorziet een EU-garantie van ongeveer 26,2 miljard euro, waardoor investeringspartners grotere risico's kunnen nemen en projecten kunnen ondersteunen die ze anders niet gedaan zouden hebben. Minstens 30 procent van de investeringen binnen InvestEU moet worden besteed aan het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van de EU.

Link naar de video: InvestEU

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Woensdag riepen Europarlementariërs op tot nieuwe EU-wetgeving om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor schade die zich voordoet in hun productieketens. Bedrijven moeten verantwoordelijk worden gehouden voor schendingen van mensenrechten, milieu of goed bestuur.

Link naar de video: Mensenrechten, het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Koolstofheffing

Europarlementariërs steunden het idee van een mechanisme voor aanpassing van het CO2-limiet (CBAM), dat zou kunnen bestaan uit een koolstofheffing op de invoer van bepaalde goederen uit derde landen met minder strenge milieunormen dan de EU om "koolstoflekkage" te voorkomen. ​

Mediavrijheid

EP-leden uitten hun bezorgdheid over aanvallen op de mediavrijheid in Polen, Hongarije en Slovenië in een debat op woensdag en riepen de Commissie op om meer te doen om journalisten in Europa te beschermen en regeringen te stoppen die straffeloos optreden.

Rechtsstaat

Donderdag riepen Europarlementariërs de Commissie op om onmiddellijk het rechtsstaatmechanisme te activeren, wat betekent dat betalingen uit de EU-begroting aan lidstaten die het principe schenden, kunnen worden stopgezet. Ze benadrukten dat de situatie lang heeft geduurd en in sommige lidstaten steeds verder verslechtert, en dat het mechanisme onmiddellijk moet worden gebruikt om schade aan de EU-begroting en haar waarden te voorkomen.

EU als LGBTIQ-vrijheidszone

Als reactie op de negatieve ontwikkeling van LGBTQI-rechten in sommige EU-landen, hebben de Europarlementariërs de EU donderdag uitgeroepen tot ‘vrijheidszone voor LGBTQI’.

Recht op werk voor mensen met een handicap

In een resolutie die woensdag door de EP-leden is aangenomen, riepen ze op tot een meer inclusieve arbeidswet om mensen met een handicap gelijke toegang tot de arbeidsmarkt te bieden. Slechts 50 procent van de mensen met een handicap werkt.

Belastingen

Woensdag adviseerden leden van het Europees Parlement wijzigingen in een wetsvoorstel over de belasting van verkoop via online platforms om de platforms te dwingen zich binnen de EU te registreren en de belastingdienst te dwingen informatie te delen.

Europarlementariërs bespraken ook de OpenLux-onderzoeken naar hoe de financiële ecosystemen van Luxemburg belastingontduiking veroorzaken in heel Europa en vroegen om de toepassing van bestaande wetten en de onmiddellijke invoering van nieuwe regels voor bijvoorbeeld rapportage per land.

Meer over de plenaire vergadering

Ontdek het Parlement op sociale media

Productinformatie

REF.: 20210303STO99112


Terug naar boven