r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verkiezingen in coronatijd. ‘Typisch Nederlands’ gedrag in crisistijd, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 maart 2021 15:30 - 17:00
locatie Online Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Hoe reageren politici en burgers op de coronacrisis? En hoe moeten we in het licht daarvan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zien? Bij het domein geesteswetenschappen gaan we tijdens dit webinar in op wat politici afgelopen jaar typisch Nederlandse reacties noemden. Hoe typisch waren de reacties van burgers eigenlijk? En reageerden niet juist politici met herkenbare bestuurlijke reflexen?

Sprekers

  • Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen - Van saamhorigheid tot rebellie. Burgerreacties op rampen in het verleden
  • Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar grondslagen van het maatschappelijk werk, Universiteit voor Humanistiek, en universitair hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht - Afscheid van de liberale burger en zijn overheid
  • Henk te Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis, Universiteit Leiden - Over corona, politici en bestuurders in Nederland

Het webinar wordt voorgezeten door Olivier Hekster, hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven