r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-brede enquête: Europeanen staan achter de start van de conferentie over de toekomst van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 9 maart 2021.
Europese landen vanuit de ruimte
Bron: © European Union, [2019]
   

Het Europees Parlement en de Europese Commissie publiceren vandaag de eerste Eurobarometer-enquête ooit die gezamenlijk voor beide instellingen werd opgezet. De speciale Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa vond plaats tussen 22 oktober en 20 november 2020 in de 27 lidstaten van de EU.

Uit de enquête die in de aanloop naar de ondertekening van de gezamenlijke verklaring over de conferentie over de toekomst van Europa werd gepubliceerd, blijkt dat een grote meerderheid (92 %) in alle lidstaten vraagt dat “bij de besluitvorming over de toekomst van Europa meer rekening zou worden gehouden” met de stem van de burger.

De conferentie over de toekomst van Europa heeft precies dit doel: zij zal een nieuw publiek forum bieden voor een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met de Europese burgers over kwesties die voor hen van belang zijn en hun dagelijkse leven aangaan.

  • Conferentie over de toekomst van Europa

Driekwart van de Europeanen is van mening dat de conferentie over de toekomst van Europa een positief effect zal hebben op de democratie binnen de EU: 76 % van de respondenten vindt dat de conferentie een aanzienlijke vooruitgang betekent voor de democratie binnen de EU (25 % is het daar “helemaal mee eens” en 51 % “min of meer mee eens”); in alle EU-lidstaten is een duidelijke meerderheid deze mening toegedaan.

De respondenten zijn van oordeel dat mensen uit alle lagen van de bevolking actief moeten worden betrokken (51 %), 47 % meent dat jongeren een belangrijke rol moeten krijgen, naast de nationale regeringen (42 %) en academici, deskundigen, intellectuelen en wetenschappers (40 %).

Net iets meer dan de helft van de Europeanen (51 %) zou zelf betrokken willen worden, waarbij respondenten uit Ierland het meest enthousiast zijn (81 %), gevolgd door respondenten uit België (64 %), Luxemburg (63 %) en Slovenië (63 %).

  • De stem van de burgers in de EU

Meestemmen in de Europese verkiezingen wordt weliswaar duidelijk (door 55 % van de respondenten) gezien als de meest doeltreffende wijze om de eigen stem te laten horen bij de beleidsmakers op EU-niveau, maar er is ruime steun voor meer zeggenschap van EU-burgers bij de besluitvorming die de toekomst van Europa aangaat. Van de 92 % respondenten die geloven dat meer rekening moet worden gehouden met de stem van de EU-burger, is 55 % het “helemaal eens”, 37 % “min of meer eens” en slechts 6 % “niet eens” met die stelling.

  • De toekomst van Europa

Zes op tien Europeanen bevestigt dat de coronacrisis hen tot nadenken heeft gestemd over de toekomst van de Europese Unie (19 % is het daar “helemaal mee eens” en 41 % “min of meer mee eens”); van de 39 % die het daarmee oneens is, is 23 % het “min of meer oneens” en 16 % “totaal oneens”.

De respondenten werd gevraagd de volgens hen meest gewenste ontwikkelingen voor de toekomst van Europa aan te geven. Een vergelijkbare levensstandaard (35 %) en meer solidariteit tussen de lidstaten (30 %) werden het vaakst genoemd. De Europeanen vinden ook dat prioriteit moet worden gegeven aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid (25 %) en vergelijkbare onderwijsnormen (22 %).

  • Troeven en uitdagingen

De Europeanen zijn van oordeel dat het respect voor de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat (32 %) en het economische, industriële en handelspotentieel (30 %) van de EU haar voornaamste troeven zijn. In 14 landen wordt het respect voor de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat van de EU beschouwd als het voornaamste (of mede als voornaamste) element, met name in Zweden, waar 58 % van de respondenten dit als een essentiële troef ziet. Het economische, industriële en handelspotentieel van de EU wordt beschouwd als het voornaamste (of mede als voornaamste) element in negen landen, aangevoerd door Finland (45 %) en Estland (44 %).

De klimaatverandering wordt duidelijk (door 45 % van de respondenten) gezien als de grootste wereldwijde uitdaging voor de toekomst van de EU. Terrorisme en gezondheidsrisico's worden door een vergelijkbaar percentage Europeanen (respectievelijk 38 % en 37 %) als tweede en derde grootste problemen genoemd, gevolgd door gedwongen migratie en ontheemding door net iets meer dan een kwart van de respondenten (27 %).

Achtergrondinformatie

Deze speciale Eurobarometer-enquête n° 500 “De Toekomst van Europa” (EB94.1) vond plaats tussen 22 oktober en 20 november 2020 in de 27 lidstaten van de EU, als gezamenlijke opdracht van de Europese Commissie en het Europees Parlement. De enquête is gebaseerd op persoonlijke interviews, waar nodig ten gevolge van de pandemie aangevuld met online-interviews. In totaal werden zo'n 27 034 interviews afgenomen.

Meer informatie

Speciale Eurobarometer 500 “De toekomst van Europa”

Europees Parlement - Dienst Eurobarometer


Terug naar boven