r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

CO2-lek: Parlement wil bedrijven stoppen die emissieregels omzeilen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 23 juni 2022.

Het Parlement bespreekt een CO2-heffing op geïmporteerde goederen om te voorkomen dat bedrijven buiten de EU verhuizen om emissienormen te omzeilen. Dit staat bekend als een CO2-lek.

Terwijl de Europese industrie worstelt om te herstellen van de Covid-19-crisis, probeert de EU haar klimaatverplichtingen na te komen en tegelijkertijd banen en productieketens in de EU te behouden.

Bekijk hoe het herstelplan van de EU prioriteit geeft aan klimaat.

Een Europese CO2-heffing om het CO2-lek op te lossen

De inspanningen van de EU om de CO2-voetafdruk te verkleinen in het kader van de Europese Green Deal en de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zouden verzwakt kunnen worden door minder klimaatambitieuze landen. Om dit te voorkomen, zal de EU een mechanisme voor aanpassing van het CO2-limiet (CBAM) voorstellen. Dit mechanisme zal een CO2-heffing toepassen op de invoer van bepaalde goederen van buiten de EU. Europarlementariërs zullen tijdens de eerste plenaire vergadering van maart een CO2-heffing voorstellen.

Hoe zou een Europese CO2-heffing werken?

  • Als producten afkomstig zijn uit landen met minder ambitieuze regels dan in de EU, wordt de heffing toegepast, zodat het geïmporteerde product niet goedkoper is dan hetzelfde EU-product.

Gezien het risico dat vervuilende sectoren de productie verplaatsen naar landen met minder strenge broeikasregels, wordt CO2-heffing gezien als een essentiële aanvulling op het bestaande EU-systeem voor emissierechten, het emissiehandelssysteem (ETS).

Wat is een CO2-lek?

  • Een CO2-lek vindt plaats wanneer een bedrijf zijn fabriek verplaatst naar een land buiten de EU om strenge EU-normen te vermijden. Omdat dit het probleem naar een andere plek verplaatst, willen EP-leden dit voorkomen door middel van een CO2-heffing.

Bestaande maatregelen voor CO2-beprijzing in de EU

Onder het huidige emissiehandelssysteem (ETS) dat financiële prikkels biedt om de uitstoot te verminderen, moeten energiecentrales en industrieën een vergunning hebben voor elke ton CO2 die ze produceren. De prijs van die vergunningen wordt bepaald door vraag en aanbod. Door de recente economische crisis viel de behoefte aan vergunningen samen met de prijs, waardoor bedrijven minder worden gestimuleerd om in groene technologieën te investeren.

Om dit probleem op te lossen, zal de EU het emissiehandelssysteem hervormen.

Waar het Parlement om vraagt

Het nieuwe mechanisme zal de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) volgen en moet het CO2-arm maken van Europese en niet-Europese industrieën aanmoedigen. Daarnaast zal het mechanisme onderdeel worden van de toekomstige industriestrategie van de EU.

Vanaf 2023 zal CBAM voor de energie-intensieve industriële sectoren gelden. Deze sectoren zijn goed voor 94 procent van de industriële emissies in de EU.

Europarlementariërs benadrukken dat CBAM alleen mag worden opgericht met het oog op het behalen van klimaatdoelstellingen en een gelijk speelveld op mondiaal niveau. CBAM mag niet worden gebruikt als instrument om protectionisme te vergroten.

De leden van het Europees Parlement steunen ook het voorstel van de Commissie om de inkomsten uit het mechanisme te gebruiken als nieuwe eigen middelen voor de EU-begroting. Ze hebben de Commissie gevraagd om voor volledige transparantie te zorgen met betrekking tot deze inkomsten.

De Commissie zal naar verwachting haar voorstel over het nieuwe mechanisme in het tweede kwartaal van 2021 presenteren.

Lees meer over de aanpak van de EU tegen klimaatverandering

Meer weten?

Productinformatie

REF.: 20210303STO99110


Delen

Terug naar boven