r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement stemt in met structuur Conferentie Toekomst EU

vrijdag 5 maart 2021, 13:38
Europese vlag © HÃ¥kan Dahlström

DEN HAAG (PDC) - Het plan voor de conferentie over de toekomst van Europa kreeg gisteren de steun van de fractieleiders van het Europees Parlement. Zij namen een gemeenschappelijke verklaring aan, na maandenlange stilstand vanwege de coronacrisis, maar vooral door de onenigheid tussen het Europees Parlement en de lidstaten over het voorzitterschap van de conferentie.

De regeringsleiders schaarden zich niet achter de kandidaat-voorzitter die het Europees Parlement naar voor had geschoven, de liberaal Guy Verhofstadt. Omgekeerd verzetten de liberalen van Renew Europe, de fractie in het Europees Parlement waarvan Verhofstadt oud-voorzitter is, zich tegen het alternatief waarmee de lidstaten kwamen: de sociaaldemocratische oud-premier van Denemarken Helle Thorning-Schmidt.

Nu het Europees Parlement gisteren akkoord ging met een compromisvoorstel, dat inhoudt dat niet één maar drie voorzitters de conferentie zullen leiden, is de discussie van tafel. Het drietal zal bestaan uit de voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het wisselend voorzitterschap. Het aangenomen voorstel houdt verder in dat het werk van de conferentie uitgevoerd zal worden door een raad van bestuur, waarvan de samenstelling eveneens de inzet was van discussie. Dit 'gestroomlijnd bestuur', zoals in de startverklaring staat, zal bestaan uit negen vertegenwoordigers aangevuld met waarnemers, allemaal afkomstig uit verschillende Europese instellingen en de lidstaten. Den Haag sprak zich positief uit over de evenwichtige structuur van de conferentie.

Met de goedkeuring van het Europees Parlement kunnen de werkzaamheden van de conferentie nu officieel van start gaan. De lancering van het debat met burgers over de toekomst van de EU zou op 9 mei, de Dag van Europa, plaatsvinden. De conferentie zal burgers, nationale parlementen en belangenorganisaties bevragen over hoe de Europese Unie er in de toekomst moet uitzien, met welke onderwerpen ze zich moet bezighouden en welk budget daarmee gepaard moet gaan. Het debat moet uitmonden in een eindrapport tegen het voorjaar van 2022.

Bron: Politico, de Volkskrant

Delen

Terug naar boven