r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Big data: definitie, kansen, knelpunten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 17 maart 2023.
data werk op laptop

Wat zijn big data en welke kansen bieden big data voor mensen, ondernemingen en het milieu, en wat zijn de knelpunten

Het gebruik van elektronische apparaten neemt hand over hand toe en de productie ervan wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dit betekent dat dagelijks enorme hoeveelheden digitale gegevens worden gegenereerd door economische en sociale activiteiten.

De Commissie voorspelt dat de hoeveelheid gegevens wereldwijd in 2025 met 530 % zal zijn toegenomen vergeleken met 2018.

Gegevens zijn een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie van de EU. Artificiële intelligentie, een topprioriteit van de EU, kan niet zonder gegevens en de ontwikkeling van AI hangt af van de manier waarop gegevens in Europa worden beheerd. Gegevens vormen ook een integraal onderdeel van de digitale diensten die een grote rol spelen in ons dagelijks leven en de economie. Het Parlement werkt momenteel aan datawetgeving om ervoor te zorgen dat mensen, bedrijven, het economisch herstel en de groene transitie worden ondersteund met een efficiënte datastrategie.

Lees meer over de kansen die AI biedt en de wensen van het Parlement.

Wat zijn big data?

De term big data verwijst naar verzamelingen gegevens die zo groot en complex zijn dat ze alleen maar verwerkt kunnen worden met nieuwe technologieën, zoals AI. De gegevens zijn afkomstig van heel veel verschillende bronnen. Vaak gaat het om gegevens van hetzelfde type, zoals GPS-gegevens van miljoenen mobiele telefoons, die worden gebruikt om files te verminderen; maar het kan ook gaan om een combinatie, zoals gegevens uit medische dossiers en gegevens afkomstig van apps die door patiënten worden gebruikt. Met behulp van technologieën kunnen deze gegevens heel snel, bijna in real time, worden verzameld en geanalyseerd om zo nieuwe inzichten te krijgen.

Waar komen big data vandaan?

  • Ze kunnen afkomstig zijn van mensen: via mobiele apps, het internet, met inbegrip van sociale media en commerciële transacties, e-overheid, enz.
  • Ze kunnen ook worden gegenereerd door machines en worden verzameld via sensoren in apparaten die verbonden zijn met het internet van de dingen, zoals slimme auto’s, fabrieken, GPS-satellieten, weersatellieten, enz.

Mogelijkheden van big data

Big data bieden veel mogelijkheden op een groot aantal terreinen.

Industrie

Big data geven bedrijven de kans te innoveren door een betere analyse van de vraag op de markt of de ontwikkeling van geheel nieuwe producten mogelijk te maken. Terwijl persoonsgegevens van cruciaal belang zijn voor de werking van apps en sociale platforms, die een grote rol spelen in ons dagelijks leven en de economie, kan een betere benutting van gegevens uit de industrie zorgen voor een nieuwe golf van innovatie in de EU. Gegevens kunnen ook bijdragen aan productiviteitsverhoging en kostenverlaging, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken verkoopcijfers te voorspellen of onderhoud in slimme fabrieken te plannen.

Milieu

Satellietgegevens kunnen bijdragen aan onderzoek en kunnen de EU helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en om natuurrampen zoals bosbranden te voorkomen en te bestrijden. Verhoging van de efficiëntie van de productie in de industrie kan zorgen voor minder uitstoot en minder afval.

Gezondheidszorg

Analyse van grote hoeveelheden klinische gegevens, zoals: gegevens van geanonimiseerde medische dossiers of gegevens die patiënten in apps hebben ingevoerd kunnen betere diagnoses, behandelingen en medicijnen mogelijk maken, tegen lagere kosten.

Landbouw

Landbouwers kunnen met behulp van gegevens van satellieten en sensoren beter gebruikmaken van hulpbronnen als water of zonlicht en gewassen ontwikkelen die zijn aangepast aan veranderende omstandigheden.

Publieke sector

Gegevens en grondige analyses daarvan kunnen overheidsdiensten transparanter, doeltreffender en efficiënter maken, zodat diensten gerichter verleend kunnen worden.

Vervoer

Big data afkomstig van GPS en sociale media kunnen bijdragen aan het verminderen van files. Een betere regeling van verkeersstromen kan ook zorgen voor besparing van tijd en brandstof, en een lagere uitstoot van CO2.

Knelpunten van big data

Gemiste kansen

Als de EU de kans om big data te benutten laat liggen kan dat de tenuitvoerlegging van belangrijke EU-programma’s, zoals de Green Deal, vertragen en leiden tot negatieve gevolgen voor consumenten, bedrijven en de economie.

Rechtenbescherming

Omdat aanbieders van digitale diensten meer informatie hebben over gebruikers dan vice versa, zouden die aanbieders dit kunnen misbruiken voor commercieel of politiek gewin.

Nauwkeurig gerichte advertenties bergen het gevaar van manipulatie in zich, doordat de voorkeuren of zwakheden van consumenten uitgebuit kunnen worden.

Verder kunnen automatische analyses van gegevens ertoe leiden dat personen of groepen in categorieën worden ingedeeld, waarna ze bijvoorbeeld uitgesloten zouden kunnen worden van kansen op de arbeidsmarkt of van ziektekostenverzekeringen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20210211STO97614


Terug naar boven