r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie zet zich in voor personen met beperking

woensdag 3 maart 2021, 16:46
gewijzigd
Helena Dalli
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet zich meer inspannen voor mensen met een beperking, vindt het dagelijks EU-bestuur. De Europese Commissie presenteert daarom een strategie voor de komende tien jaar waarin de rechten van EU-burgers met een handicap centraal staan.

Zo komt de commissie in 2023 met een voorstel voor een Europese pas waarmee alle lidstaten de invaliditeitsstatus van de bezitter erkennen. De pas moet problemen bij de toegang tot uitkeringen of diensten oplossen en het recht op bewegingsvrijheid binnen de EU, bijvoorbeeld om elders te wonen en werken, vergemakkelijken. Er loopt momenteel al een proefproject met zo'n pas in acht lidstaten. De ervaringen die daarmee worden opgedaan zullen eerst nog worden geëvalueerd.

Volgens Brussel is er de laatste jaren veel verbeterd voor EU-burgers met een beperking, maar ze stuiten toch nog steeds op allerlei obstakels. "Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan of bij het gebruik van het openbaar vervoer", zegt EU-commissaris Helena Dalli (Gelijkheid). Op veel gebieden is er nog steeds niets geregeld op EU-niveau en is de bereikbaarheid van gebouwen, openbare ruimten en sommige soorten van vervoer onvoldoende, stelt Brussel. Ontoegankelijke informatie en diensten kunnen leiden tot isolatie.

"Personen met een beperking moeten in gelijke mate kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven", aldus Dalli. "Zelfstandig wonen, leren in een volwaardige omgeving en werken onder passende voorwaarden zijn de vereisten die we voor alle burgers moeten garanderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en een volwaardig leven kunnen leiden."

Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks) vindt dat de Commissie belangrijke stappen zet met haar plannen om de rechten van mensen met een beperking beter te beschermen: "Het voorstel om voor eind 2023 een EU-gehandicaptenkaart in te voeren is een lang gekoesterde wens", zegt ze.

Maar er is volgens Van Sparrentak meer harde actie nodig tegen discriminatie en uitsluiting van mensen met een beperking. "Zeker op de arbeidsmarkt. Slechts 50 procent van de mensen met een beperking in de EU heeft werk, terwijl 75 procent van de algemene beroepsbevolking werkt", stelt ze. "Er moeten om die kloof te dichten bindende diversiteitsquota voor werkgevers komen". Ook wil de politica dat loondiscriminatie wordt aangepakt.

Terug naar boven