r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie steunt hervormingsprojecten in de lidstaten voor meer banen en duurzame groei

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 2 maart 2021.
jobs

De Commissie heeft vandaag 226 projecten in alle 27 lidstaten goedgekeurd die hen zullen ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van nationale hervormingen om de groei te stimuleren.

Deze ondersteunende acties worden uitgevoerd in het kader van het instrument voor technische ondersteuning. Voor het jaar 2021 wordt hiervoor in totaal 102,6 miljoen EUR uitgetrokken met als doel de economische, sociale en territoriale samenhang in de Europese Unie te bevorderen.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen Elisa Ferreira licht toe: “Er zijn hervormingen nodig om het ondernemingsklimaat te verbeteren, de gezondheidszorgstelsels te versterken, de sociale en onderwijsstelsels te versterken en in het algemeen de veerkracht van de lidstaten en de belanghebbenden bij moeilijke uitdagingen en mondiale crises te vergroten. Het instrument voor technische ondersteuning is een krachtig instrument dat de lidstaten in staat kan stellen de hervormingen door te voeren die zij nodig hebben voor duurzame groei.

Het is het belangrijkste instrument van de Commissie om technische ondersteuning te verlenen voor hervormingen in de EU. Het instrument maakt deel uit van het meerjarige financiële kader (MFK) voor 2021-2027 en van het herstelplan voor Europa. Het bouwt voort op het succes van zijn voorganger, het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP): dat heeft sinds 2017 meer dan 1 000 projecten voor technische ondersteuning in alle lidstaten opgeleverd.

Hervormingen die in aanmerking komen voor steun van het instrument voor technische ondersteuning, kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) betrekking hebben op openbaar bestuur, governance, fiscaal beleid, het ondernemingsklimaat, de financiële sector, de arbeidsmarkt, onderwijsstelsels, sociale diensten, gezondheidszorg, de groene transitie - bv. de renovatiegolf - en digitale diensten. Het versterken van de institutionele en administratieve capaciteit voor het ontwerpen en uitvoeren van hervormingen en investeringen is essentieel om de veerkracht te bevorderen en het herstel te ondersteunen.

Met een verhoogd budget van 864 miljoen EUR voor de periode 2021-2027 kan het instrument de lidstaten ook technische ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van hun plannen voor herstel en veerkracht, zodat zij beter zijn toegerust om toegang te krijgen tot financiering van de faciliteit voor herstel en veerkracht. In totaal hangt meer dan 60 % van de voorgeselecteerde projecten van het instrument voor technische ondersteuning voor 2021 samen met de uitvoering van de plannen voor herstel en veerkracht; 30 % is gericht op de Green Deal en 44 % op de digitale transitie.

De steun van het instrument helpt de lidstaten ook de in de landspecifieke aanbevelingen beschreven uitdagingen doeltreffend aan te pakken.

Alle informatie is te vinden in het goedgekeurde Uitvoeringsbesluit C(2021)1335 en het eerste jaarlijkse werkprogramma voor het instrument voor technische ondersteuning.https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en

Meer informatie

Instrument voor technische ondersteuning

Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning

Factsheets over de hervormingsprojecten van de lidstaten


Terug naar boven