r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Prognose Kamer na de verkiezingen: Kleine groei in aantal Kamerleden met een migratie-achtergrond

dinsdag 2 maart 2021, 11:07

DEN HAAG (PDC) - Na de verkiezingen van 17 maart zal de Tweede Kamer een toename hebben van het aantal leden met een migratie-achtergrond. Deze voorspelling doet PDC op basis van een analyse met behulp van de Peilingwijzer en gegevens uit het eigen biografisch archief. Volgens deze prognose zal het aantal Kamerleden met een migratie-achtergrond 20 zijn. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van de huidige situatie. In de prognose is geen rekening gehouden met eventuele voorkeursstemmen.

Onder Kamerleden met een migratie-achtergrond wordt verstaan 'Kamerleden van wie minstens één ouder niet in Nederland is geboren'. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking behoort tot de groep 'migranten', waarvan ruim de helft niet-Westers is. In het Nederlandse parlement is die bevolkingsgroep echter al jaren ondervertegenwoordigd.

In de afgelopen tien jaar is er een gestage groei zichtbaar in het aantal Kamerleden met een migratie-achtergrond. Waar dit in 2010 nog 11 was hebben in de huidige Tweede Kamer 15 van de 150 Kamerleden een migratie-achtergrond. Naar verwachting zal dit na de aanstaande verkiezingen stijgen naar 20 Kamerleden.

De Marokkaanse achtergrond is meest voorkomende (10), zoals ook voorgaande jaren. Daarnaast zullen er waarschijnlijk drie Kamerleden met een Turkse achtergrond zijn, twee met een Surinaamse achtergrond en drie met een andere niet-Westerse achtergrond. Hoogstwaarschijnlijk zal er maar één kamerlid met een Europese geboorteplaats buiten Nederland achtergrond zijn.

Figuur 1: verwachte samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen op basis van migratie-achtergrond.

Migratie-achtergrond

Aantal Kamerleden in de nieuwe Tweede Kamer

%

Totaal

150

 

Geen (of onbekend)

130

87

Marokkaans

10

7

Turks

4

3

niet-Westers

3

2

Surinaams

2

1

Europees

1

1

Kijkend naar de grotere partijen afzonderlijk zijn de PvdA (40%), GroenLinks (31%), D66 (29%) de partijen met in verhouding de meeste Kamerleden met een migratie-achtergrond. De PVV daarentegen heeft geen enkel lid met een migratie-achtergrond.

 

U kunt de gegevens over de afkomst van Tweede Kamerleden in de waarschijnlijke toekomstige Tweede Kamer zelf bekijken, en ook per partij uitsplitsen, via onderstaande pagina.

Bron: Peilingwijzer, Biografisch Archief PDC

Delen

Terug naar boven