r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Statement of the members of the European Council on COVID-19 and health, 25 February 2021

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op donderdag 25 februari 2021.
Europese Raad
Bron: The Council of the European Union
 • I. 
  COVID-19
 • 1. 
  Wij zullen blijven samenwerken en wij zullen onze maatregelen om de pandemie en de gevolgen ervan aan te pakken, blijven coördineren. De epidemiologische situatie blijft ernstig, en de nieuwe varianten brengen extra uitdagingen met zich mee. Daarom moeten wij strenge beperkingen handhaven en meer doen om de levering van vaccins te versnellen.
 • 2. 
  Vooralsnog moeten niet-essentiële reizen worden beperkt. Wij zijn verheugd over de aanneming van de twee aanbevelingen van de Raad over reizen binnen en naar de EU, volgens welke beperkingen kunnen worden opgelegd die proportioneel en niet-discriminerend zijn en rekening houden met de specifieke situatie van grensoverschrijdende gemeenschappen. De ongehinderde goederen- en dienstenstroom in de eengemaakte markt moet gewaarborgd blijven, onder meer door gebruik te maken van green lanes.
 • 3. 
  Onze vaccinstrategie heeft ervoor gezorgd dat alle lidstaten toegang hebben tot vaccins, en intussen wordt er in al onze lidstaten gevaccineerd. Niettemin moeten wij dringend meer vaart maken met de goedkeuring, productie en distributie van vaccins, en met het vaccineren zelf. Wij moeten ook onze surveillance- en detectiecapaciteit opvoeren om varianten zo snel mogelijk te kunnen identificeren en de verspreiding ervan onder controle te kunnen houden, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants". Wij steunen de nieuwe inspanningen van de Commissie om met de industrie en de lidstaten samen te werken om de huidige vaccinproductiecapaciteit te vergroten en de vaccins zo nodig aan te passen aan de nieuwe varianten. Wij steunen ook de blijvende inspanningen van de Commissie om grondstoffen sneller beschikbaar te maken, overeenkomsten tussen fabrikanten in alle toeleveringsketens te faciliteren, bestaande faciliteiten uit te breiden om de productie in de EU te helpen opschalen en de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen te bevorderen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun vaccinproductie voorspelbaar is en moeten de contractuele leveringstermijnen naleven. Er is meer transparantie nodig over de algehele inspanningen.
 • 4. 
  Wij vragen om verder te werken aan een gezamenlijke aanpak inzake vaccinatiebewijzen en zullen op deze kwestie terugkomen.
 • 5. 
  Wij bevestigen onze solidariteit met derde landen en benadrukken dat wij vastbesloten zijn onze mondiale respons op de pandemie te intensiveren. Wij blijven ons, op basis van gedeelde beginselen, inzetten voor een betere toegang tot vaccins voor prioritaire groepen in ons nabuurschap en daarbuiten, en wij blijven een mondiale aanpak via de Covax-faciliteit ondersteunen. Wij zijn ingenomen met de eerste plannen van Covax voor de verdeling van vaccins in 92 laag- en middeninkomenslanden. Wij zeggen toe dat de EU haar deel aan de financiering van ACT-A zal bijdragen.
 • 6. 
  Wij zullen de algehele situatie nauwlettend blijven volgen en waar nodig actie ondernemen.

II. GEZONDHEID

 • 7. 
  Hoewel de COVID-19-crisis nog niet voorbij is, moeten wij nu al maatregelen nemen om onze toekomstige veerkracht op gezondheidsgebied te verbeteren.
 • 8. 
  Wij zullen, in overeenstemming met de in de Verdragen vastgelegde bevoegdheden van de Unie, de EU-coördinatie verbeteren met het oog op een betere preventie van, paraatheid voor en respons op toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. In de eerste plaats moet ervoor worden gezorgd dat de EU over de middelen beschikt om voldoende vaccins en cruciale voorraden voor al haar lidstaten te garanderen, om het hele proces van de ontwikkeling van veilige en effectieve vaccins en geneesmiddelen te ondersteunen, onder meer door al snel te investeren in productiecapaciteit, en om optimaal gebruik te maken van big data en digitale technologieën voor medisch onderzoek en gezondheidszorg. Ook moet verder worden gewerkt aan de voorstellen over de gezondheidsunie en de farmaceutische strategie, onder meer wat betreft de toegang tot geneesmiddelen in alle lidstaten.
 • 9. 
  Wij verzoeken de Commissie uiterlijk juni 2021 een verslag in te dienen met de lering die tot dusver uit de COVID-19-pandemie is getrokken. In het verslag moet ook aandacht worden besteed aan het delen van informatie, coördinatie, communicatie en gezamenlijke aanbestedingen, evenals aan de vraag hoe kan worden gezorgd voor een toereikende productiecapaciteit in de EU en hoe strategische reserves kunnen worden aangelegd, terwijl tegelijkertijd de diversificatie en veerkracht van mondiale medische toeleveringsketens worden ondersteund. Deze werkzaamheden moeten in de tweede helft van 2021 worden voortgezet.
 • 10. 
  Wereldwijde multilaterale samenwerking is cruciaal voor de aanpak van de huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen. Wij zullen de wereldwijde gezondheidsbeveiliging bevorderen, onder meer door middel van een sterkere Wereldgezondheidsorganisatie en door te werken aan een internationaal pandemieverdrag binnen het WHO-kader. In dit verband zien wij uit naar de mondiale gezondheidstop van de G20 in Rome.

***

Wij veroordelen met klem de aanval op een delegatie die zich in het oosten van de Democratische Republiek Congo tijdens een veldbezoek in het kader van het Wereldvoedselprogramma heeft voorgedaan. Wij betuigen ons diepste medeleven aan Italië en onze innige deelneming aan de families van de slachtoffers.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven