r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stop mensenhandel: de leden van het Europees Parlement vragen om meer maatregelen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 25 februari 2021.
Handboeien

Link naar de video: Video

De EP-leden willen dat de EU harder optreedt tegen mensenhandel, de bescherming van slachtoffers verbetert en een einde maakt aan de straffeloosheid van mensenhandelaars. Lees meer.

Mensenhandel wordt vaak gezien als een moderne vorm van slavernij en is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Nieuwe technologieën, migratiestromen en de COVID-19-crisis brengen in de hele EU nieuwe risico’s en uitdagingen met zich mee.

Mensenhandel in de EU

Volgens een verslag van de Europese Commissie hebben de EU-landen tussen 2017 en 2018 14 145 slachtoffers van mensenhandel gemeld, waarvan 72 % vrouwen en meisjes. Bijna een kwart (22 %) van alle geregistreerde slachtoffers waren kinderen. Het werkelijke aantal slachtoffers zou echter veel hoger kunnen liggen, omdat er te weinig consistente en vergelijkbare gegevens zijn.

Meer dan de helft (60 %) van de geregistreerde slachtoffers werd verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting; 15 % met het oog op andere vormen van dwangarbeid en 15 % om andere redenen, bijvoorbeeld met het oog op bedelarij, orgaanverwijdering of huishoudelijke slavernij. Bijna de helft (49 %) van de slachtoffers kwam uit een EU-land.

Bijna driekwart van de geregistreerde mensenhandelaars bestond uit mannen, en de meerderheid van deze mannen waren EU-burgers.

Wat is mensenhandel?

  • Mensenhandel is de uitbuiting van mensen tegen hun wil door middel van geweld.
  • Mensenhandelaars gebruiken kwetsbare personen voor financieel gewin door hen te misleiden of te dwingen tot prostitutie en/of andere vormen van dwangarbeid (zoals huishoudelijk werk, landbouwwerk of bouwwerkzaamheden).
  • Mensenhandel is na drugshandel de grootste bron van illegale opbrengsten voor de georganiseerde misdaad (VN).

Wat wil het Parlement?

De leden van het Europees Parlement hebben om strengere regels ter bestrijding van mensenhandel gevraagd, met name om het bewust gebruikmaken van seksuele diensten die door slachtoffers van mensenhandel worden verricht strafbaar te stellen. Ook hebben zij verzocht om strengere maatregelen ter bescherming van kinderen en een betere bescherming van migranten en asielzoekers, die bij uitstek het risico lopen om slachtoffer te worden van mensenhandel.

In een verslag van 9 februari verzocht het Parlement de Commissie om de aanpak van het gebruik van online technologieën, waaronder sociale media, om slachtoffers te lokken.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20210204STO97130


Terug naar boven