r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe roamingverordening — vragen en antwoorden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 februari 2021.

Waarom stelt de Commissie een nieuwe roamingverordening voor?

Dankzij de roamingverordening zijn de roamingtarieven op 15 juni 2017 afgeschaft. Europeanen die binnen de EU reizen, betalen slechts binnenlandse prijzen voor roaminggesprekken, -sms'en en -dataverkeer. De huidige verordening geldt tot en met 30 juni 2022.

In november 2019 publiceerde de Commissie de eerste volledige evaluatie van de roamingmarkt. Daaruit bleek dat reizigers in de hele EU aanzienlijk hebben geprofiteerd van de afschaffing van de roamingtarieven en dat die voordelen dus ongemoeid moeten blijven.

Als de verordening niet wordt verlengd, zorgt de markt voor mobiele telecommunicatie nog steeds niet voor duurzame “roaming tegen thuistarief” voor alle bedrijven en klanten die in de EU reizen. Daarom is het belangrijk dat de regels langer gelden.

In het kader van die evaluatie heeft de Commissie van juni tot september 2020 ook een openbare raadpleging gehouden om meningen te verzamelen over retail- en wholesaleroamingdiensten en over het effect van verlenging en herziening van deze regels.

Op 24 februari 2021 heeft de Commissie een nieuwe roamingverordening voorgesteld. Het doel is de regels met tien jaar te verlengen en ervoor te zorgen dat de burgers er nog meer baat bij hebben.

Wie heeft er baat bij de nieuwe roamingverordening?

De nieuwe roamingverordening zal de Europese burgers, bedrijven en exploitanten ten goede komen. De verordening omvat ook nieuwe maatregelen waarmee verbeterpunten worden aangepakt die bij de evaluatie van de huidige roamingverordening zijn vastgesteld.

De nieuwe regels zullen de “roaming tegen thuistarief”-ervaring versterken van burgers zodat zij in het buitenland dezelfde kwaliteit en snelheid van mobiele netwerken hebben als thuis. Consumenten zullen ook beter worden ingelicht over de mogelijke extra kosten van het bellen naar nummers die toegang geven tot diensten, zoals klantenservice. Hierdoor zal het risico op onverwacht hoge kosten en rekeningen afnemen. Bovendien geven de voorgestelde regels meer bekendheid aan alternatieve manieren om toegang te krijgen tot de noodhulpdiensten die in het bezochte land beschikbaar zijn. Hierdoor lopen gebruikers met een beperking minder gevaar tijdens roaming geen toegang te krijgen tot noodhulpdiensten.

Exploitanten zullen “roaming tegen thuistarief”-diensten op houdbare wijze blijven aanbieden. Daartoe worden de plafonds voor wholesaletarieven verlaagd, d.w.z. de maximale prijzen die de binnenlandse exploitant aan de exploitant in het buitenland betaalt om roamingdiensten aan te bieden. Met de voorgestelde plafonds voor wholesaletarieven kunnen de bezochte exploitanten de kosten dekken en zal het roamingverkeer hoogstwaarschijnlijk verder toenemen.

Bedrijven zullen profiteren van naadloze connectiviteit op de eengemaakte markt. Dit is met name van belang voor app-ontwikkelaars en start-ups, omdat dit betekent dat consumenten hun innovatieve apps en diensten kunnen blijven gebruiken wanneer zij in de EU grenzen oversteken, zonder netwerkonderbrekingen.

Hebben consumenten bij roaming dezelfde netwerksnelheid?

Om roamingdiensten aan hun klanten aan te bieden, moeten exploitanten gebruikmaken van netwerken die in andere EU-landen beschikbaar zijn en door andere exploitanten worden beheerd. Aangezien de beschikbaarheid van netwerken in de EU varieert, is het mogelijk dat de snelheid van het mobiele netwerk niet altijd even hoog is. De nieuwe regels zorgen er echter voor dat wanneer in het bezochte netwerk vergelijkbare kwaliteit of snelheden beschikbaar zijn, noch de exploitant in het bezoekende land noch de binnenlandse exploitant opzettelijk de kwaliteit van de roamingdienst kan verlagen. Exploitanten in het bezochte land moeten redelijke toegang tot alle beschikbare netwerken en technologieën mogelijk maken. Dat houdt in dat een consument die in eigen land 4G-connectiviteit heeft, tijdens roaming geen 3G-connectiviteit mag krijgen als op de locatie die hij bezoekt ook 4G beschikbaar is. Volgens het nieuwe roamingvoorstel moeten exploitanten hun klanten informeren over de kwaliteit van de dienstverlening die zij bij roaming kunnen verwachten door dit in het dienstencontract op te nemen.

Wat zijn “diensten met toegevoegde waarde” en waarom moeten consumenten daarvan tijdens roaming op de hoogte zijn?

Communicatie met sommige nummers wordt op een specifieke manier in rekening gebracht vanwege de toegevoegde waarde van de dienst. Voorbeelden hiervan zijn de klantenservice van verzekeringsmaatschappijen of banken. Een ander voorbeeld zijn amusementsdiensten, bijvoorbeeld het bellen van een specifiek nummer om te stemmen op een winnaar in een populair tv-programma.

Voor binnenlandse gesprekken naar nummers die diensten met toegevoegde waarde leveren, variëren de kosten: de nummers kunnen gratis zijn, ze kunnen minder kosten (nummers waarbij de kosten worden gedeeld) of ze kunnen meer kosten dan normale gesprekken. Aangezien voor dergelijke nummers in het eigen land speciale tarieven gelden, brengen deze gesprekken bij roaming doorgaans extra kosten met zich mee die de klant misschien niet verwacht. Een telefoongesprek dat thuis gratis is, kan bij roaming bijvoorbeeld niet gratis zijn of duurder zijn dan verwacht.

De voorgestelde nieuwe verordening heeft tot doel consumenten transparantie te bieden over diensten met toegevoegde waarde en hen bewuster te maken van telefoonnummers die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot diensten met toegevoegde waarde. Het doel is consumenten praktische instrumenten te bieden om met kennis van zaken keuzes te maken met betrekking tot het gebruik bij roaming van nummers die toegang geven tot diensten met toegevoegde waarde. Op die manier kunnen torenhoge rekeningen worden voorkomen.

Exploitanten kunnen dit waarborgen door in hun contracten met de consumenten informatie op te nemen over de soorten diensten waarvoor hogere roamingkosten kunnen gelden. Bovendien moeten burgers die een ander EU-land binnenkomen, een sms ontvangen over mogelijke hogere kosten voor het gebruik van dergelijke diensten. De sms moet een link bevatten naar een speciale webpagina met aanvullende informatie over de soorten diensten en, indien beschikbaar, over de relevante telefoonnummerreeksen.

Hoe krijgen EU-burgers bij roaming doeltreffend toegang tot noodhulpdiensten, met name via alternatieve middelen?

Het uniforme Europese alarmnummer 112 zorgt ervoor dat iedereen tijdens roaming dat nummer kan bellen en doeltreffend toegang krijgt tot noodhulpdiensten. Het bellen naar noodnummers en het verzenden van de locatie van de beller tijdens roaming moet naadloos en gratis zijn. Ook moeten burgers die 112 niet kunnen bellen tijdens roaming kosteloos toegang hebben tot noodhulpdiensten via alternatieve middelen, zoals smartphone-apps, sms of andere opties.

In het geval van grensoverschrijdend gebruik van deze toegangsmiddelen zijn er verbeteringen mogelijk om ervoor te zorgen dat consumenten geen kosten hoeven te maken, met name als het gaat om het doorgeven van de locatie van de beller aan de noodhulpdiensten. De nieuwe roamingverordening versterkt de toegang tot noodhulpdiensten via telefoongesprekken en alternatieve communicatiemiddelen. De verordening zal er ook voor zorgen dat het doorgeven van de locatie van de beller bij het gebruik van roamingdiensten naadloos en kosteloos verloopt.

EU-reizigers moeten zich ook bewust zijn van de beschikbare middelen om in de bezochte lidstaat toegang te krijgen tot noodhulpdiensten. De nieuwe verordening zal er dan ook voor zorgen dat roamingklanten informatie krijgen over het uniforme Europese alarmnummer 112, maar ook over alternatieve, niet-spraakgebaseerde toegangsmiddelen voor eindgebruikers met een beperking.

Waarom stelt de Commissie een wijziging van de wholesaleplafonds voor?

De regulering van wholesaleplafonds (de maximumprijzen die exploitanten elkaar in rekening brengen wanneer consumenten bij roaming gebruikmaken van andere netwerken) is voor exploitanten een essentieel element voor de houdbaarheid van roaming tegen thuistarief en blijft noodzakelijk op basis van de beoordeling van de huidige technologische en zakelijke ontwikkelingen. Uit de evaluatie van de roamingmarkt in de EU is gebleken dat de wholesaleplafonds verder moeten worden verlaagd. De Commissie stelt een geleidelijke verlaging van de wholesaleplafonds: de eerste verlaging geldt dan vanaf 1 juli 2022 en de tweede vanaf 1 januari 2025. Deze plafonds weerspiegelen de dalende wholesalekosten van exploitanten voor het aanbieden van roamingdiensten. Verder wordt er gezorgd voor voldoende investeringsprikkels en maximale houdbaarheid voor EU-exploitanten.

Traject voor wholesaleplafonds vanaf 2022:

 
 

Van 1/1/2022 tot en met 30/6/2022 wanneer de huidige roamingverordening 531/2012 verstrijkt

Van 1/7/2022 tot en met 31/12/2024

Vanaf 1/1/2025

Spraak

0,032 €/min

0,022 €/min

0,019 €/min

Sms

0,01 €/sms

0,004 €/sms

0,003 €/sms

Data

2,5 €/GB

2 €/GB

1,5 €/GB

Hoe bevordert de roamingverordening innovatie?

De voorgestelde nieuwe roamingverordening zal ervoor zorgen dat consumenten en bedrijven mobiele diensten van dezelfde kwaliteit als thuis kunnen gebruiken en dat exploitanten hun klanten adequaat informeren over de kwaliteit die zij in het buitenland kunnen verwachten. Het voorstel bevat ook maatregelen om ervoor te zorgen dat exploitanten toegang hebben tot alle netwerkgeneraties en tot technologieën die in andere EU-landen nodig zijn om burgers in het buitenland dezelfde diensten te verlenen als in het eigen land.

Voor app-ontwikkelaars en start-ups betekent dit dat consumenten voortdurend gebruik kunnen maken van hun innovatieve apps en diensten wanneer zij in de EU grenzen oversteken, zonder netwerkonderbrekingen. Dit is met name relevant voor apps die mobiliteitsoplossingen, accommodatie of andere diensten in verband met toerisme bieden, en alle apps die bijzonder nuttig kunnen zijn tijdens het reizen.

Europa investeert in strategische capaciteiten om innovatieve digitale oplossingen te ontwikkelen en te gebruiken, zoals in uitgebreide 5G-netwerken (en in toekomstige 6G-netwerken). De kwaliteit van de dienstverlening zal waarschijnlijk een steeds belangrijker onderdeel van het aanbod van mobiele diensten worden. Met 5G-diensten zal het voor consumenten die naar het buitenland reizen steeds belangrijker worden om te weten of zij bij het gebruik van bepaalde apps en diensten gevolgen kunnen ondervinden wat betreft beperkingen van de beschikbare netwerkkwaliteit. De nieuwe roamingregels zijn gericht op innovatie en zakelijke ontwikkelingen, zorgen voor een zo breed mogelijk gebruik van innovatieve diensten en minimaliseren het risico dat burgers bepaalde toepassingen waarvoor de nieuwste netwerktechnologie nodig is, zoals 5G, niet zouden kunnen gebruiken wanneer zij een grens oversteken.

Meer informatie

Persbericht: Commissie stelt nieuwe verordening voor zodat reizigers in de EU gratis kunnen blijven roamen

Voorgestelde nieuwe roamingverordening

Informatie over roaming in de EU

Brochure over roaming

Vragen en antwoorden |Roaming

Verslagen en studies over roaming


Delen

Terug naar boven