r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Onderzoeksraad publiceert eerste oproepen in het kader van Horizon Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 22 februari 2021.
Research labratory
Bron: Oregon State University - Flickr

De Europese Commissie heeft vandaag het werkprogramma voor 2021 van de Europese Onderzoeksraad gepresenteerd. Het is het eerste werkprogramma in het kader van Horizon Europa, het nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie in 2021-2027. Het werkprogramma omvat drie belangrijke oproepen tot het indienen van voorstellen voor acties op het gebied van grensverleggend onderzoek voor een totaalbedrag van 1,9 miljard euro. De Europese Onderzoeksraad (ERC) verleent subsidies aan toponderzoekers uit de hele wereld die bereid zijn naar Europa te komen of er te verblijven om aan hun baanbrekende wetenschappelijke en technologische ontdekkingen te werken die de basis kunnen vormen voor nieuwe industrieën, markten en sociale innovaties in de toekomst.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Ik ben heel blij dat we vandaag het werkprogramma van de Europese Onderzoeksraad hebben goedgekeurd. Deze belangrijke stap maakt de weg vrij voor oproepen die steun verlenen aan toponderzoekers en hun teams om in verschillende fasen van hun loopbaan grensverleggend onderzoek te verrichten. De eerste oproep zal steun verlenen aan jonge onderzoekers uit heel Europa die hun eigen onafhankelijke onderzoeksteam of -programma opstarten. Zij vormen de toekomst van het Europese onderzoek.”

Professor Jean-Pierre Bourguignon, voorzitter van de Europese Onderzoeksraad: “De Wetenschappelijke Raad van de ERC is verheugd dat de Europese Onderzoeksraad Europese onderzoekers en hun meest innovatieve ideeën in het kader van Horizon Europa kan blijven steunen. We zullen meer subsidies dan ooit kunnen verlenen. Dankzij de inzet van de Europese Commissie en de enorme toewijding van het personeel van het Uitvoerend Agentschap zijn wij nu klaar om op 25 februari de oproep 2021 voor Starting Grants te publiceren.”

Eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in 2021

In het kader van de langetermijnbegroting van de EU zal de Europese Onderzoeksraad in 2021-2027 meer dan 16 miljard euro ontvangen uit Horizon Europa, een stijging met 22 % ten opzichte van Horizon 2020.

De eerste oproep in het kader van de nieuwe reeks is de oproep voor Starting Grants van de Europese Onderzoeksraad. Doel is steun te verlenen aan toponderzoekers om hun eigen onafhankelijk onderzoeksteam of -programma op te zetten. De oproep wordt op 25 februari gepubliceerd. Het budget bedraagt 619 miljoen euro en de deadline is 8 april.

Andere oproepen zullen volgen volgens het tijdschema van het werkprogramma: Op 11 maart zal de oproep voor Consolidator Grants worden gepubliceerd voor onderzoekers die hun eigen onafhankelijke onderzoeksteam of -programma willen consolideren. Het budget bedraagt 633 miljoen euro. De deadline voor aanvragen is 20 april. Ten slotte zal de Europese Onderzoeksraad op 20 mei een oproep voor Advanced Grants publiceren voor vooraanstaande ervaren onderzoekers. Het budget bedraagt 626 miljoen euro en de deadline is 31 augustus.

Vanwege de overgang naar het nieuwe kaderprogramma zijn de Synergy Grants niet opgenomen in het werkprogramma voor 2021. Synergy Grants zullen wellicht pas opnieuw worden verleend in het kader van het werkprogramma voor 2022. De Proof of Concept Grant wordt momenteel herzien door de Wetenschappelijke Raad - het bestuursorgaan van de Europese Onderzoeksraad - en is daarom evenmin in dit werkprogramma opgenomen.

Het werkprogramma voor 2021 omvat ook andere acties en overheidsopdrachten om de Wetenschappelijke Raad in staat te stellen zijn taken en mandaat uit te voeren, waaronder de aanstelling van onafhankelijke deskundigen tijdens de evaluatie van voorstellen en de voorbereiding van oproepen, maar ook voor de ethische beoordeling en het toezicht op lopende projecten. Aan bod komen ook de verplichtingen van de Wetenschappelijke Raad om de algemene strategie van de Europese Onderzoeksraad vast te stellen en de uitvoering van het programma vanuit wetenschappelijk oogpunt te monitoren.

Achtergrondinformatie

De Europese Onderzoeksraad verleent na open oproepen subsidies aan projecten die door beginnende en gevestigde onderzoekers worden geleid. Aangezien het enige selectiecriterium wetenschappelijke excellentie is, streeft de ERC ernaar toponderzoekers uit de hele wereld aan te trekken om naar Europa te komen en er te blijven. Tot dusver heeft de Europese Onderzoeksraad meer dan 9 500 toponderzoekers in verschillende fasen van hun loopbaan gefinancierd, evenals meer dan 70 000 postdoctorale onderzoekers, promovendi en andere medewerkers van hun onderzoeksteams. Uit een onafhankelijke evaluatie in 2020 is gebleken dat ongeveer 80 % van de gefinancierde projecten wetenschappelijke doorbraken zijn of tot grote wetenschappelijke vooruitgang hebben geleid, wat de uitstekende kwaliteit van dit door de EU gefinancierde onderzoek bewijst.

Meer informatie

Werkprogramma van de Europese Onderzoeksraad voor 2021

European Research Council


Delen

Terug naar boven