r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belastingen: Raad voegt Dominica toe aan EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties en schrapt Barbados

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 22 februari 2021.
Eurosymbool op zee

De Raad heeft conclusies aangenomen over de herziene EU-lijst van jurisdicties die niet coöperatief zijn op belastinggebied.Hij heeft daarin besloten Dominica toe te voegen aan de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties (bijlage I bij de conclusies) en Barbados van die lijst te schrappen.

Op de lijst staan jurisdicties wereldwijd die ofwel niet constructief met de EU in dialoog zijn getreden over fiscaal bestuur, ofwel hun toezeggingen voor hervormingen die nodig zijn om te voldoen aan een reeks objectieve criteria voor goed fiscaal bestuur, niet zijn nagekomen. Deze criteria hebben betrekking op fiscale transparantie, eerlijke belasting­heffing en de toepassing van internationale normen ter voorkoming van grondslag­uitholling en winst­verschuiving.

Bij de wijzigingen in de lijst wordt rekening gehouden met de ratings die onlangs zijn gepubliceerd door het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen (het Mondiaal Forum) van de OESO met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen op verzoek. Voor de toepassing van de lijst vereist de EU dat jurisdicties ten minste grotendeels conform zijn ("largely compliant") met de internationale norm inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen op verzoek (EOIR).

Dominica is opgenomen in de EU-lijst omdat het van het Mondiaal Forum een gedeeltelijk conforme rating ("partially compliant") kreeg en deze kwestie nog niet heeft opgelost.

Barbados werd in oktober 2020 aan de EU-lijst toegevoegd nadat het van het Mondiaal Forum een gedeeltelijk conforme rating had gekregen. Het Mondiaal Forum heeft Barbados nu een aanvullende evaluatie toegekend. In afwachting van het resultaat van deze evaluatie, is het land verplaatst naar een document met een stand van zaken (bijlage II bij de conclusies van de Raad).

Overige updates

In het document met een stand van zaken in bijlage II bij de conclusies worden jurisdicties genoemd die nog niet aan alle internationale belasting­normen voldoen, maar die voldoende toezeggingen hebben gedaan om de beginselen van goed fiscaal bestuur toe te passen. Dit document is nu ook bijgewerkt om rekening te houden met diverse andere wijzigingen die door de Raad zijn goedgekeurd.

Marokko, Namibië en Saint Lucia zijn uit het document geschrapt omdat zij al hun toezeggingen zijn nagekomen. Jamaica is toegevoegd omdat het zijn schadelijke belasting­regeling (regeling voor speciale economische zones) uiterlijk eind 2022 wil wijzigen of afschaffen.

Australië en Jordanië hebben toestemming gekregen om de termijn voor het nakomen van hun toezeggingen te verlengen in afwachting van de beoordeling van hun hervormingen door het OESO-forum inzake schadelijke belasting­maatregelen. De Maldiven hebben 4 extra maanden de tijd gekregen om het Multilateraal Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand van de OESO te ratificeren.

Turkije werd verzocht alle openstaande kwesties over de effectieve uitwisseling van inlichtingen met alle lidstaten op te lossen, zoals aangegeven in de conclusies van de Raad. Verwacht wordt dat Turkije zich uiterlijk op 31 mei 2021 op hoog politiek niveau zal verbinden tot het daadwerkelijk activeren, uiterlijk op 30 juni 2021, van zijn relatie inzake automatische uitwisseling van inlichtingen met alle 27 lidstaten.

Achtergrond

De EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belasting­gebied werd in december 2017 opgesteld. De lijst maakt deel uit van de externe EU-strategie voor belasting­heffing, en moet helpen wereldwijd goed fiscaal bestuur te bevorderen.

Jurisdicties worden beoordeeld aan de hand van een reeks criteria die de Raad in 2016 heeft vastgesteld. Deze criteria hebben betrekking op fiscale transparantie, eerlijke belasting­heffing en de toepassing van internationale normen ter voorkoming van grondslag­uitholling en winst­verschuiving. De lijst is dynamisch en werd meermaals herzien. Sinds 2020 gebeuren er 2 updates per jaar.

De lijst wordt als bijlage I toegevoegd aan de Raadsconclusies over de EU‑lijst van jurisdicties die niet coöperatief zijn op belasting­gebied. Bij deze conclusies hoort eveneens een document met een stand van zaken (bijlage II) van jurisdicties die nog niet aan alle internationale fiscale normen voldoen, maar die voldoende toezeggingen voor hervorming van hun belasting­beleid hebben gedaan.

Na de update van februari 2021 staan er 12 jurisdicties op de lijst van niet-coöperatieve jurisdicties (bijlage I): Amerikaans-Samoa, Anguilla, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, de Seychellen, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu.

Daarnaast hebben 9 jurisdicties toezeggingen gedaan om hun belasting­beleid te hervormen en zijn zij momenteel opgenomen in het EU-document met een stand van zaken (bijlage II): Australië, Barbados, Botswana, Eswatini, Jamaica, Jordanië, Maldiven, Thailand en Turkije.

De besluiten van de Raad worden voorbereid door de Groep gedragscode van de Raad, die ook verantwoordelijk is voor de monitoring van belasting­maatregelen in de EU-lidstaten.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven