r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COVID-19: Raad neemt conclusies aan over mensenrechtengebaseerd herstel

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 22 februari 2021.
Mensenrechten

De Raad heeft conclusies aangenomen waarin wordt bevestigd dat de EU gehecht blijft aan de mensenrechten in de context van het herstel na de COVID-19-pandemie.

De EU onderkent dat de huidige coronapandemie en de sociaal-economische gevolgen ervan de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat hoe langer hoe meer aantasten, ook de ruimte voor het maatschappelijk middenveld.Door de pandemie worden bestaande ongelijkheden alleen maar groter en krijgen kwetsbare personen het steeds moeilijker.

Een sociaal-economische respons waarbij de mensenrechten centraal staan, zal volgens de EU tot een beter en duurzamer herstel leiden.

De EU zal ervoor zorgen dat haar antwoord op de COVID-19-pandemie berust op de waardigheid en de mensenrechten van iedereen, zonder enige vorm van discriminatie. Niemand mag aan zijn of haar lot worden overgelaten, geen enkel mensenrecht mag worden genegeerd.

Mensenrechten, democratie en rechtsstatelijkheid zullen centraal blijven staan in het antwoord van de EU op de COVID-19-pandemie, conform de conclusies van de Raad over het EU-actieplan voor mensenrechten en democratie 2020-2024.

De actie die de EU onderneemt, moet ook worden ingegeven door de Klimaatovereenkomst van Parijs en door de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, aangezien de COVID-19-pandemie bovendien een serieuze waarschuwing is voor de nog grotere dreiging van klimaatverandering en milieubederf.

Tot slot onderkent de Raad de aanzienlijke bijdragen van alle leden van Team Europe in het kader van de wereldwijde EU-respons op COVID-19. Zij hebben bijgedragen tot het tonen van mondiaal leiderschap, verantwoordelijkheid en solidariteit van de EU.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven