r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Myanmar/Birma: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 22 februari 2021.

De Raad heeft conclusies aangenomen waarin de militaire staatsgreep van 1 februari 2021 in Myanmar/Birma met klem wordt veroordeeld. Ook wordt benadrukt dat de EU achter de bevolking van Myanmar/Birma staat.

In de conclusies roepen de ministers op tot de-escalatie van de huidige crisis door onmiddellijk de noodtoestand te beëindigen, de legitieme burgerregering te herstellen en het nieuw verkozen parlement te installeren. Ze hernieuwen hun oproep aan de militaire autoriteiten om president U Win Myint, regeringsleider Daw Aung San Suu Kyi en al wie bij de staatsgreep is aangehouden of gearresteerd, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

De autoriteiten moeten de grootst mogelijke terughoudendheid aan de dag leggen en alle partijen moeten afzien van geweld.

De EU is bereid een dialoog te steunen met alle belangrijke betrokkenen die de situatie willen oplossen. Niettemin staat zij klaar om beperkende maatregelen te nemen tegen al wie rechtstreeks verantwoordelijk is voor de militaire staatsgreep en tegen hun economische belangen. Tegelijkertijd houdt de EU de inzet van haar andere beleidsinstrumenten in beraad, waaronder ontwikkelingssamenwerking en handelspreferenties.

De EU zal humanitaire bijstand blijven verlenen. Ook zal zij trachten af te zien van maatregelen met mogelijke negatieve gevolgen voor de bevolking van Myanmar/Birma, met name voor de meest kwetsbare personen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven