r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU verdubbelt bijdrage aan Covax tot 1 miljard euro voor veilige en doeltreffende vaccins voor lage- en middeninkomenslanden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021.

De Europese Unie heeft vandaag een extra bedrag van 500 miljoen euro aangekondigd voor de Covax-faciliteit (COVID-19 Vaccine Global Access Facility). Dat betekent een verdubbeling van haar eerdere bijdrage aan het wereldwijde initiatief dat lage- en middeninkomenslanden eerlijke en billijke toegang tot veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins moet bieden.

Daarmee komt de doelstelling van Covax dichterbij, namelijk om voor het einde van 2021 1,3 miljard doses te leveren aan 92 lage- en middeninkomenslanden. Team Europa levert met meer dan 2,2 miljard euro een van de grootste bijdragen aan Covax. Dit bedrag omvat ook 900 miljoen euro extra die vandaag door Duitsland werden toegezegd.

Voorzitter Von der Leyen kondigde de nieuwe bijdrage aan tijdens de virtuele bijeenkomst van de leiders van de G7: “Afgelopen jaar beloofden wij in het kader van onze wereldwijde coronarespons een vaccin voor iedereen die er een nodig heeft, waar ook ter wereld. Covax is de beste manier om dat doel te verwezenlijken. Daarom hebben we besloten de bijdrage van de Europese Commissie aan Covax te verdubbelen tot 1 miljard euro. Met deze financiële injectie willen we ervoor zorgen dat er snel vaccins worden geleverd aan lage- en middeninkomenslanden. Want we zullen pas beschermd zijn als de hele wereld beschermd is.

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “We voeren een strijd tegen het virus en Covax biedt de beste kans voor onze partners, in Afrika en elders, op toegang tot veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins. De EU neemt het voortouw in internationale fora zoals de G20 en de G7 om er gezamenlijk voor te zorgen dat COVID-19-vaccins een mondiaal publiek goed worden. Daarom verdubbelen we vandaag onze steun aan Covax.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: Menselijkheid en solidariteit zijn essentiële waarden voor Europa en sinds het uitbreken van de pandemie vormen zij ons kompas. De EU heeft bijna 3 miljard euro geïnvesteerd in de voorfinanciering van veilige en doeltreffende vaccins, die niet alleen de EU, maar burgers overal ter wereld ten goede zullen komen. In Europa geproduceerde vaccins gaan nu de hele wereld over en als Team Europa werken wij eraan om de doses die in het kader van onze aankoopovereenkomsten zijn gewaarborgd, bij voorkeur via Covaxte delen met de Westelijke Balkan, de nabuurschapsregio en Afrika, en ervoor te zorgen dat deze op de eerste plaats worden gebruikt voor zorgpersoneel en humanitaire behoeften.”

De vandaag aangekondigde bijdrage bestaat uit een nieuwe subsidie van 300 miljoen euro, plus 200 miljoen euro aan garanties van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO+), die een lening van de Europese Investeringsbank dekken. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van de goedkeuring, door de Raad en het Europees Parlement, van het instrument voor nabuurschapsbeleid en internationale samenwerking (NDICI). De raad van bestuur van de EIB moet zijn goedkeuring geven aan de EIB-lening die zal worden gegarandeerd door het EFDO+. Deze middelen vormen een aanvulling op de eerste subsidie van 100 miljoen euro en garanties van 400 miljoen euro uit de EU-begroting.

Momenteel zijn 191 landen bij de Covax-faciliteit betrokken, waarvan 92 veelal Afrikaanse lage- en middeninkomenslanden die in aanmerking komen voor toegang tot COVID-19-vaccins via de Covax-aankoopgarantie van de GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations). Dankzij deze bijdragen stellen de Commissie en haar partners aankoopopties voor toekomstige COVID-19-vaccins veilig voor alle partijen die betrokken zijn bij Covax.

De vaccins zullen worden aangekocht en geleverd door UNICEF en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Snelle levering van veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins toont aan dat dankzij multilateralisme en partnerschappen met meerdere actoren de dringendste problemen van onze tijd kunnen worden opgelost.

Achtergrondinformatie

Covax is de vaccinpijler van de “Access to COVID-19 Tools Accelerator” (ACT), een wereldwijde samenwerking om de ontwikkeling, productie en billijke toegang tot COVID-19-tests, ­behandelingen en -vaccins te versnellen.

Covax streeft ernaar voor het einde van 2021 twee miljard doses aan te kopen, waarvan ten minste 1,3 miljard voor lage- en middeninkomenslanden. Aldus moet zich een gediversifieerde vaccinportefeuille ontwikkelen die vaccins op basis van verschillende wetenschappelijke technologieën, verschillende leveringstermijnen en prijzen omvat. Hiertoe wordt met verschillende leveranciers onderhandeld. De Covax-faciliteit is een risicodelingsmechanisme: het risico voor producenten die investeren zonder zekerheid over de toekomstige vraag, wordt verkleind, evenals het risico dat bepaalde landen er niet in slagen toegang te krijgen tot een doeltreffend vaccin.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat iedereen die een vaccin nodig heeft, waar ook ter wereld, dat krijgt, om de gezondheid wereldwijd te bevorderen. Daarom heeft de Commissie sinds 4 mei 2020 samen met partners bijna 16 miljard euro opgehaald voor de wereldwijde coronarespons, de wereldwijde actie voor universele toegang tot tests, behandelingen en vaccins voor het coronavirus en voor het wereldwijde herstel. De bijdrage van Team Europa is afkomstig van de EU-lidstaten (3,1 miljard euro), de Europese Commissie (meer dan 1,4 miljard euro) en de EIB (bijna 2 miljard euro toegezegd in mei en 4,9 miljard euro in juni).

De inspanningen van de EU om een doeltreffend vaccin te ontwikkelen en te produceren, komen de gehele internationale gemeenschap ten goede, en alle landen die vaccins nodig hebben, zullen profiteren van de investeringen van de EU in de opschaling van de productiecapaciteit. Via haar aankoopovereenkomsten verplicht de EU fabrikanten ertoe hun productiecapaciteit beschikbaar te stellen om alle landen te bevoorraden, en roept zij op tot vrij verkeer van vaccins en materialen zonder uitvoerbeperkingen. Zo zal het farmaceutisch bedrijf Sanofi-GSK, waarmee de Commissie in september een aankoopovereenkomst heeft gesloten, trachten een aanzienlijk deel van de vaccins via de Covax-faciliteit te leveren.

Voortbouwend op de EU-vaccinatiestrategie werkt de EU momenteel aan een mechanisme voor het delen van vaccins, zodat de EU-lidstaten een deel van de in het kader van de aankoopovereenkomsten gekochte vaccins kunnen herverdelen, bij voorkeur via Covax.

Meer informatie

Wereldwijde respons van de EU op het coronavirus


Terug naar boven