r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verdrag van Ottawa: Raad pakt dreiging van mijnen en explosieve oorlogs­resten aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021.
Humanitaire hulp van de EU - vrachtwagen met hulpgoederen
Bron: Europese Unie, 2016

In een besluit steunt de Raad het actieplan van Oslo voor de verdere uitvoering van het Verdrag van Ottawa uit 1997 over het verbod op het gebruik, de opslag, de overdracht en de productie van anti­personeel­mijnen, en de vernietiging ervan.

Over een periode van 4 jaar zal de EU met € 2,6 miljoen bijdragen aan de volledige uitvoering van het actieplan van Oslo. De EU zal verschillende stappen ondernemen voor de universele erkenning van het verdrag en zal landen steunen door met nationale en/of regionale betrokkenen in gesprek te gaan.

De EU heeft een lange traditie van steun aan activiteiten rond de dreiging van mijnen en explosieve oorlogs­resten. Dit gaat van mijn­opruiming, voor­lichting over de gevaren, bijstand aan slacht­offers en de vernietiging van voorraden, tot capaciteits­opbouw, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van mijn­detectie, en opruimings­technologie.

Achtergrond

Het Verdrag van Ottawa is nu 20 jaar van kracht en een succes­verhaal voor ontwapening. Het toont waar de EU voor staat: een op regels gebaseerde inter­nationale orde met groot respect voor de mensen­rechten en het inter­nationaal humanitair recht.

De deelnemende landen hebben op de vierde toetsings­conferentie (Oslo 2019) het actie­plan van Oslo 2020‑2024 aangenomen, dat volgt op de vorige actieplannen. De deelnemende landen worden bij de uitvoering bijgestaan door de ondersteunende eenheid voor de uitvoering van het Verdrag.

De EU blijft de door mijnen getroffen landen helpen met het opruimen van mijnen en het vernietigen van voorraden, blijft voorlichting over de gevaren van mijnen bevorderen, en slacht­offers, hun families en gemeen­schappen steunen.


Terug naar boven