r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 30 maart 2021.

Europese Raad 25-26 maart 2021

Videoconferentie van de Europese Raad, 25-26 maart 2021
Bron: European Commission

Op 25 en 26 maart 2021 kwamen de 27 Europese regeringsleiders en staatshoofden per videoverbinding samen om te overleggen over de vaccinatiestrategie en het sociaaleconomisch herstel na de coronacrisis. Ook de externe betrekkingen van de EU met onder meer Rusland en de VS kwamen aan de orde. De EU-leiders wezen onder meer op het belang van versnelde productie, levering en uitrol van vaccins tegen COVID-19.

De Europese Raad komt minstens vier keer per jaar bijeen en wordt op dit moment voorgezeten door Charles Michel (België). Naast de politieke prioriteiten behandelt de Europese Raad het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Delen

Inhoud

1.

Onderwerpen op de agenda

COVID-19

De Europese Raad maakte de balans op van de uitrol van de vaccins, en besprak de epidemiologische situatie en de gecoördineerde respons op de coronacrisis. Vaccinproducenten moeten zich houden aan afgesproken leveringstermijnen, aldus de Europese leiders. De verdeling tussen de lidstaten blijft plaatsvinden op basis van inwoneraantal. Bij leverantie van vaccins aan landen buiten de EU kan een vergunning worden geweigerd. Reisbeperkingen blijven voorlopig gehandhaafd, maar er moet wel worden begonnen met de voorbereidingen voor een geleidelijke opheffing van de beperkingen. Er wordt gewerkt aan een digitaal COVID-19-certificaat ('vaccinpaspoort'). De stroom van goederen en diensten binnen de interne markt moet ongehinderd blijven verlopen, aldus de deelnemers.

Eengemaakte markt, industriebeleid, digitalisering en de economie

Economisch herstel na de coronacrisis is noodzakelijk; de leiders wezen daarbij op het belang van een digitale en groene transitie. Het Digitaal kompas 2030 - de Europese aanpak voor het digitale decennium kan daarbij leidend zijn.

De Europese Raad wil een belasting op digitale diensten; liefst wereldwijd maar zo nodig alleen in EU-verband, wellicht al met ingang van 2023. De Europese Commissie moet daartoe in de eerste helft van 2021 een voorstel indienen.

Oostelijk Middellandse Zeegebied

De EU-leiders zijn blij dat de Turkije illegale boringen naar grondstoffen bij Cyprus heeft stopgezet, en andere stappen heeft genomen waardoor de spanningen in het Oostelijk Middellandse Zeegebied afnemen. Als Turkije zich constructief blijft opstellen, kan de samenwerking stap voor stap weer worden geïntensiveerd, maar bij nieuwe Turkse provocaties zal de EU zo nodig strafmaatregelen nemen. De Europese Raad vroeg de Europese Commissie een voorstel in te dienen om de financiering van de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije en andere landen in de regio voort te zetten.

Buitenlands beleid

De regeringsleiders werden geïnformeerd over de betrekkingen met Rusland. Een strategisch debat hierover zal op een later moment plaatsvinden.

De relatie met de Verenigde Staten is in ander vaarwater gekomen met de nieuwe regering in de VS. De Amerikaanse president Biden nam enige tijd via videoverbinding deel aan de top.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven