r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 15 februari 2021.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

De verwachting is dat de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart in het teken zal staan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De ambitie van de Raad en het Europees Parlement is de afgelopen maanden geweest om in maart tot een akkoord te komen op dit dossier. De commissie LNV voert op maandag 15 maart een schriftelijk overleg. De leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen de minister waarschijnlijk dan ook bevragen over de voortgang van de onderhandelingen dan wel het eventueel bereikte akkoord. Ook zal de voortgang van de uitwerking in het Nationaal Strategisch Plan waarschijnlijk ter sprake worden gebracht.

  • 15/03: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad dd 22-23 maart 2021

Terug naar boven