r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Minimumloon als oplossing voor ongelijkheid en armoede onder werkenden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 10 februari 2021.
mensen die een weg aan het maken zijn

Om ongelijkheid en armoede onder werkenden te bestrijden, roepen de parlementsleden op tot een minimumloon, gelijke arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers en een betere werk-privé-balans.

Het principe dat ‘werk de beste remedie is tegen armoede’ gaat niet op in het geval van sectoren met lage lonen en voor degene die werken onder onzekere en atypische werkomstandigheden. De parlementsleden sporen de Commissie en de lidstaten er daarom toe aan het voorkomen van armoede onder werkenden op te nemen in hun algehele doestelling tot uitbanning van armoede in de EU.

Europese richtlijn voor een minimumloon

De parlementsleden verwelkomen het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-richtlijn voor toereikende minimumlonen in de EU en noemen het een belangrijke stap om te kunnen garanderen dat iedereen een waardig bestaan kan leiden en kan deelnemen aan de maatschappij. Ze benadrukken ook dat werkgevers geen kosten zouden moeten aftrekken van het minimumloon, zoals voor accommodatie, werkkleding, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere uitrusting.

Gelijke arbeidsomstandigheden voor platformwerkers

De handhaving van het wettelijke kader voor minimumarbeidsvoorwaarden voor alle werknemers is een ander belangrijk onderdeel van de strijd tegen armoede onder werkenden, aldus de parlementsleden. Dit geldt ook voor atypische werknemers of werknemers op afroep in de digitale economie die vaak onder onzekere arbeidsomstandigheden werken. Deze werknemers moeten gedekt worden door bestaande arbeidswetgeving en sociale zekerheidsbepalingen. Daarnaast moeten zij ook in staat worden gesteld om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten.

Balans tussen werk en privéleven

Het omzetten en implementeren van de richtlijn voor de balans tussen werk en privéleven is een belangrijke sleutel in de strijd tegen armoede en ongelijkheid, aldus de parlementsleden. Gezien het feit dat vrouwen een hoger risico lopen op armoede dan mannen, zijn de aanpak van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en het garanderen van toegang tot betaalbare en goede kinderopvang, ook belangrijke stappen in dit proces.

De tekst is aangenomen met 365 stemmen voor, 118 tegen en 208 onthoudingen.

Quote

"De EU is een van de meest welvarende regio’s in de wereld. Toch lopen 95 miljoen Europeanen het risico onder de armoedegrens te geraken. Daarom moeten we zo snel mogelijk actie ondernemen om een leven zonder armoede voor iedereen te realiseren. In heel Europa hebben we sociale minimumstandaarden en sterke sociale zekerheidssystemen nodig. We moeten ervoor zorgen dat een inkomen een waardig leven mogelijk maakt. We moeten niet toestaan dat economische belangen voorrang krijgen op sociale bescherming", aldus rapporteur Ӧzlem Demirel (GUE/NGL, DE).

Achtergrond

Volgens de definitie van Eurostat lopen mensen het risico om onder de armoedegrens te belanden als zij langer dan een half jaar aan het werk zijn en een besteedbaar inkomen hebben dat na sociale afdrachten onder de 60 % van het mediane Europees huishoudensinkomen ligt. Cijfers van Eurostat tonen aan dat 9,4 % van de Europese werknemers het risico liepen om onder de armoedegrens te belanden in 2018. In veel lidstaten zijn lagere lonen niet op dezelfde manier gegroeid als andere soorten lonen waardoor inkomensverschillen en armoede onder werkenden toenemen en het vermogen om financiële moeilijkheden het hoofd te bieden bij werknemers in de sectoren met lagen lonen afneemt.


Terug naar boven