r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Circulaire economie: EP-leden roepen op tot strengere EU-regels recycling

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 10 februari 2021.
Symbool voor recycling © OpenClipart-Vectors

Het Parlement heeft aanbevelingen aangenomen voor het realiseren van een koolstofneutrale, duurzame, gifvrije en volledig circulaire economie in 2050.

Het rapport is een reactie op het Actieplan voor een circulaire economie van de Europese Commissie en werd aangenomen met 574 stemmen voor, 22 stemmen tegen en 95 onthoudingen.

De Europarlementariërs benadrukken dat er bindende doelen voor 2030 nodig zijn op het gebied van materiaalgebruik en onze consumptie-voetafdruk. Hiermee moet de hele levenscyclus van elke productcategorie op de EU-markt worden gedekt. De leden roepen de Commissie op tot productspecifieke en/of sectorspecifieke bindende doelstellingen voor het gehalte aan gerecycleerd materiaal in producten.

Het Parlement spoort de Commissie aan om in 2021 met nieuwe wetgeving te komen, door de Ecodesign-richtlijn te verbreden, waardoor het ook niet-energiegerelateerde producten omvat. Dit moet productspecifieke standaarden zetten, zodat producten op de EU-markt goed werken, duurzaam, herbruikbaar, makkelijk te repareren, gifvrij zijn, geüpdatet of gerecycled kunnen worden, gerecyclede materialen bevatten en grondstof- en energie-efficiënt zijn. Verdere aanbevelingen zijn hier te vinden.

In het plenaire debat benadrukten de leden dat de doelen van de Green Deal alleen te bereiken zijn via een circulaire economie. Dit creëert nieuwe banen en kansen. Bestaande wetgeving over afval moet geïmplementeerd worden en verdere maatregelen zijn nodig voor belangrijke sectoren en producten, zoals textiel, plastics, verpakkingen en elektronica. Kijk het hele debat hier terug.

Context

In maart 2020 nam de Europese Commissie het “Actieplan voor een circulaire economie voor een schoner en concurrerender Europa”. De Milieucommissie debatteerde in oktober 2020 over dit onderwerp. Op 27 januari 2021 nam de Milieucommissie het rapport aan.

Hoogstens 80% van de milieueffecten van producten wordt bepaald in de ontwerpfase. De wereldwijde consumptie van materialen verdubbeld naar verwachting in de komende veertig jaar, terwijl de hoeveelheid afval dat jaarlijks wordt geproduceerd met 70% toe is genomen in 2050. De helft van de uitstoot van broeikasgassen en meer dan 90% van het biodiversiteitverlies en de druk op de waterstanden zijn het gevolg van de winning en verwerking van hulpbronnen.


Delen

Terug naar boven