r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fundamental rights citizens’ dialogue with Michael O’Flaherty, Director of the EU Agency for fundamental rights (FRA), Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 februari 2021 18:00 - 19:30
locatie Online Toon locatie
organisatie Europese Commissie (EC)

Start date : 23/02/2021

End date : 23/02/2021

Where:

Online

European Commission, European Union Agency for Fundamental Rights, Other bodies and agencies,

Culture, education and youth, Justice and citizens’ rights,

  • Events/Conf/Fairs

Michael O’Flaherty, Director of the EU Agency for fundamental rights (FRA) will hold a virtual citizens’ dialogue to give young people a chance to voice and discuss their fundamental rights concerns.

Main themes:

  • How to make sure that everyone can enjoy fair and equal access to education, jobs and healthcare?
  • How to tackle hate speech, racism and disinformation, especially online?
  • How to reduce divisions and help everyone take part in society?

Social media: #EUdialogues; #RightsDialogues

Webstreaming (YouTube)

More information on the event


Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven