r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie start inbreukprocedures tegen 24 lidstaten wegens niet-omzetting nieuwe EU-telecomregels

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 4 februari 2021.
Telecommunicatietoren
Bron: flickr/Ian Sutton

Vandaag heeft de Commissie inbreukprocedures ingeleid tegen 24 lidstaten omdat zij de nieuwe EU-telecomregels niet hebben geïmplementeerd. Met het Europees wetboek voor elektronische communicatie wordt het Europese regelgevingskader voor elektronische communicatie gemoderniseerd. Daardoor hebben de consumenten meer keuzevrijheid en rechten, bijvoorbeeld dankzij duidelijkere contracten, kwaliteit van dienstverlening en concurrerende markten. Verder wordt ervoor gezorgd dat communicatiediensten aan strengere normen voldoen, waardoor onder meer noodcommunicatie efficiënter en toegankelijker wordt. Bovendien hebben exploitanten baat bij regels die investeringen in netwerken met zeer hoge capaciteit stimuleren en bij een grotere voorspelbaarheid van de regelgeving, wat leidt tot meer innovatieve digitale diensten en infrastructuurvoorzieningen.

De termijn voor de omzetting van het wetboek in nationale wetgeving was 21 december 2020. Tot dusver hebben alleen Griekenland, Hongarije en Finland de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij alle nodige maatregelen voor de omzetting van de richtlijn hebben vastgesteld en dat de omzetting dus is voltooid.

De Commissie heeft dan ook aanmaningsbrieven gestuurd aan België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Zweden met het verzoek de nodige maatregelen vast te stellen en de Commissie daarvan in kennis te stellen. De lidstaten hebben twee maanden de tijd om te reageren.

Achtergrond

Met het Europees wetboek voor elektronische communicatie wordt het regelgevingskader voor de Europese telecomsector aangepast aan de nieuwe uitdagingen. Het wetboek is in december 2018 in werking getreden en de lidstaten hebben twee jaar de tijd gehad om de desbetreffende regels te implementeren. Het is een centraal wetgevingsinstrument om de Europese gigabitmaatschappij tot stand te brengen en te zorgen voor volledige participatie van alle EU-burgers in de digitale economie en samenleving.

Om de lidstaten te helpen bij de omzetting van de richtlijn in nationaal recht, heeft de Commissie het omzettingsproces in het oog gehouden en de lidstaten voorzien van uitgebreide richtsnoeren en bijstand. Verder heeft het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) richtsnoeren ontwikkeld en gepubliceerd om bij te dragen aan de succesvolle implementatie van de nieuwe regels.

In overeenstemming met het wetboek heeft de Commissie in december 2020 de volgende wetgeving aangenomen om te zorgen voor versterkte concurrentie, harmonisering van de regelgeving, een gelijk speelveld en bescherming van de consumenten, en om eerlijke tarieven en een divers aanbod van internet- en telefoniediensten mogelijk te maken.

  • een nieuwe gedelegeerde verordening met een enkel maximumtarief voor gespreksafgifte voor de hele Unie dat aanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor de afgifte van vaste en mobiele gesprekken tussen hun netwerken;
  • een geactualiseerde aanbeveling betreffende relevante markten, met een bijgewerkte lijst van welomschreven markten die de Europese nationale regelgevende instanties op gezette tijden moeten herzien.

Meer informatie

Factsheet over het Europees wetboek voor elektronische communicatie

Europees wetboek voor elektronische communicatie

Connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij

Nieuwe EU-telecomregels: laatste maatregelen vóór de omzettingstermijn - persbericht


Terug naar boven