r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad van State waarschuwt voor financiële gevolgen Coronaherstelfonds

dinsdag 26 januari 2021, 12:46
Stef Blok
Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

DEN HAAG (PDC) - De manier waarop het Coronaherstelfonds wordt gefinancierd, levert mogelijk financiële risico's op voor Nederland. De Raad van State wijst daarop in haar advies over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigenmiddelenbesluit van de EU. Volgens de regering staat Nederland niet garant voor schulden van andere lidstaten.

Uit het Coronaherstelfonds kunnen EU-lidstaten subsidies en leningen krijgen om te herstellen van de gevolgen van de coronacrisis . Het gaat in totaal om 750 miljard euro. Om het fonds te vullen leent de Europese Commissie geld op de kapitaalmarkt. Voor deze leningen staan de lidstaten uiteindelijk garant, ook ten opzichte van elkaar: als andere landen hun leningen niet kunnen afbetalen, zou Nederland daar mogelijk voor opdraaien, aldus de Raad van State.

In zijn reactie op het advies stelt minister Blok dat iedere lidstaat aansprakelijk blijft voor het eigen aandeel in de schulden. De toelichting bij het wetsvoorstel is aangepast om dit duidelijk te maken.

Bron: Advies Raad van State; Nader Rapport

Terug naar boven