r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-Ombudsman start onderzoek naar geheimhouding vaccincontract

vrijdag 22 januari 2021, 15:37
Twee wetenschappers doen onderzoek in een laboratorium en kijken naar een computerscherm
Bron: Flickr/felixioncool

BRUSSEL (ANP)- De Europese Ombudsman is een onderzoek begonnen naar de weigering van de Europese Commissie om het contract met AstraZeneca openbaar te maken dat zij namens de EU-landen afsloot voor de levering van 400 miljoen coronavaccins. Dat schrijft de klachteninstantie aan de organisatie Corporate Europe Observatory (CEO), die tevergeefs via een soort WOB-procedure inzage had gevraagd in het contract met AstraZeneca en andere documenten die inzicht geven in hoe de onderhandelingen zijn verlopen.

De Ombudsman heeft het dagelijks bestuur van de Europese Unie al per brief gevraagd toe te lichten waarom ze weigert de documenten vrij te geven en wil voor 11 februari antwoord. Het contract met AstraZeneca, goed voor 400 miljoen doses, was het eerste van de zes contracten die Brussel tekende, al in september. De commissie zegt dat het beschermen van de commerciële belangen van de farmaceut en het beschermen van de aanbestedingsprocedure de redenen zijn om de stukken geheim te houden.

CEO voert aan dat er een hoger publiek belang met openbaarmaking is gemoeid en eist dat minstens delen van het contract worden vrijgegeven. De Ombudsman schrijft dat de klachten van de organisatie ontvankelijk zijn.

Olivier Hoedeman, onderzoeker bij de organisatie die zich inspant om de invloed van lobbywerk op het beleid van de Europese instellingen te openbaren, noemt het besluit "geweldig nieuws." "Transparantie is cruciaal voor een geïnformeerd publiek debat, democratische verantwoording en het vertrouwen van de burger." Hij hoopt dat de bemoeienis van de Ombudsman tot een doorbraak leidt en de deur opent tot het vrijgegeven van alle contracten. Eerder deze week heeft de commissie overigens voor het eerst, met instemming van het bedrijf zelf, delen van het contract met CureVac openbaar gemaakt. De vaccins van AstraZeneca en CureVac zijn nog niet goedgekeurd voor Europese markttoelating.

Terug naar boven