r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 18 januari 2021.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 18 januari leveren de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 25 januari aanstaande. Recent heeft de Europese Commissie aanbevelingen gedaan aan alle lidstaten, waaronder Nederland, over de inrichting van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Naar verwachting zullen de leden vragen stellen aan de minister over hoe zij invulling wil geven aan deze aanbevelingen. Daarnaast zullen de leden naar verwachting vragen stellen over de gevolgen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor de landbouw- en visserijsector in Nederland. Daarbij zal ook de inzet van de aan Nederland toebedeelde middelen uit de Brexit Adjustment Reserve onderwerp van gesprek zijn.

  • 18/01: schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Terug naar boven