r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: reactie van de Europese Commissie op het initiatief “Minority SafePack”

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2021.

De Europese Commissie heeft een reactie gegeven op het Europees burgerinitiatief “Minority SafePack — één miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa”, het vijfde succesvolle initiatief dat is gesteund door meer dan een miljoen burgers in de hele EU.

Het initiatief beoogt personen die tot een nationale of taalkundige minderheid behoren, betere bescherming te bieden. In de reactie van de Commissie worden de voorstellen van de organisatoren zorgvuldig beoordeeld en wordt uiteengezet op welke wijze eerder bestaande en recentelijk aangenomen EU-wetgeving de verschillende aspecten van dit initiatief ondersteunt. In de reactie worden vervolgmaatregelen beschreven.

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie: “Dit vijfde succesvolle Europese burgerinitiatief toont aan dat de Europese burgers zich sterk betrokken voelen en dat zij willen deelnemen aan het publieke debat over de vormgeving van het beleid van de Unie. Eerbiediging van de rechten van personen die tot een minderheid behoren, is een van de kernwaarden van de Unie. De Commissie is dan ook vastbesloten deze agenda te bevorderen.”

Beoordeling en follow-up door de Commissie

Inclusie en eerbiediging van de rijke culturele diversiteit van Europa is een van de prioriteiten en doelstellingen van de Europese Commissie. Sinds het initiatief in 2013 van start ging, zijn de afgelopen jaren allerlei maatregelen genomen die betrekking hebben op verschillende aspecten van de voorstellen van het initiatief. In de mededeling wordt elk van de negen afzonderlijke voorstellen op de eigen merites beoordeeld, rekening houdend met het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel. Hoewel er geen nieuwe rechtshandelingen worden voorgesteld, zorgt de volledige uitvoering van reeds bestaande wetgeving en bestaande beleidsmaatregelen voor een krachtige ondersteuning van de doelstellingen van het initiatief.

Achtergrond

Met het Europees burgerinitiatief Minority SafePack wordt de EU ertoe opgeroepen een reeks rechtshandelingen vast te stellen om personen die tot nationale en taalkundige minderheden behoren, beter te beschermen en de culturele en taalkundige diversiteit in de Unie te versterken.

De organisatoren hebben hun initiatief officieel op 10 januari 2020 bij de Commissie ingediend. Op die datum hadden zij 1 128 422 steunbetuigingen verzameld en in elf lidstaten de vereiste drempelwaarden gehaald. De Commissie heeft de organisatoren op 5 februari 2020 ontmoet.

Op 15 oktober 2020 hebben de organisatoren hun initiatief en de daarbij horende voorstellen tijdens een openbare hoorzitting in het Europees Parlement voorgesteld. Vanaf dat moment had de Commissie drie maanden de tijd om met een mededeling te komen waarin zij haar juridische en politieke conclusies over het initiatief uiteenzet.

Het initiatief “Minority SafePack” is op 14 december 2020 besproken tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. In een resolutie van 17 december 2020 werd het Minority SafePack-initiatief gesteund.

Meer informatie

Mededeling over het voorgestelde burgerinitiatief “Minority SafePack - één miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa”

Vragen en antwoorden: Europees burgerinitiatief: reactie van de Europese Commissie op het initiatief “Minority SafePack”

Website over het Europees burgerinitiatief: Minority SafePack - één miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa


Terug naar boven