r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 februari 2021.

Europese Raad 21 januari 2021 (videoconferentie)

Video conference
Bron: The Council of the European Union

Op 21 januari 2021 vond een videoconferentie plaats van de regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger.

In 2020 spraken de regeringsleiders af om elkaar frequent via een videoverbinding te spreken over de stand van zaken van de aanpak van het coronavirus. Deze videotop kan gezien worden als een voortzetting van die afspraak.

Deze videotop stond in het teken van de coronacrisis en de Europese coördinatie daarvan.

Inhoud

1.

Onderwerpen op de agenda

Uitbraak coronavirus per land

De regeringsleiders bespraken de aanpak van het coronavirus (COVID-19), zoals de regeringsleiders dat al een aantal keer hebben gedaan sinds de uitbraak van corona in Europa begin 2020. Er werd ook gesproken over de maatregelen die ieder land neemt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De regeringsleiders probeerden deze nationale maatregelen op elkaar af te stemmen.

Vaccinatiestrategie

Er werd gesproken over de uitrol van vaccinaties in de lidstaten, én over de centrale inkoop van vaccinaties door de Europese Commissie.

Vaccinpaspoort of prikpaspoort

Een punt op de agenda was andere vraag of er een zogenoemd prikpaspoort moet komen. EU-voorzitter Portugal en Griekenland zijn hier op dit moment voorstander van en ook Denemarken en Polen lijken enthousiast.

2.

Resultaten

Uitbraak coronavirus per land

Echte besluiten over de aanpak zijn donderdag 21 januari niet gevallen. De EU-landen niet-noodzakelijke kwamen overeen om reizen vooralsnog niet te verbieden. Wel drukken ze hun burgers nog eens op het hart voorlopig niet naar het buitenland te gaan. Als het virus echter weer aan kracht wint, kunnen landen zich alsnog gedwongen zien zelfs hun grenzen te sluiten.

Vaccinatiestrategie

De lidstaten zochten naar manieren om snel meer mensen te kunnen inenten, nu nog besmettelijker virusvarianten zich aandienen. Er waren veel vragen over de transparantie en de planning van de leveringen van de verschillende vaccins. De 27 regeringsleiders bespraken ook hoe het staat met de nationale vaccinatiecampagnes en de oproep van de Europese Commissie om te zorgen dat 70 procent van alle volwassenen in de EU in de zomer is ingeënt. Het dagelijks EU-bestuur gaf een update van de stand van zaken met betrekking tot de productie van de vaccins.

Vaccinpaspoort of prikpaspoort

De EU-leiders spraken ook over vaccinatiebewijzen voor wie tegen het coronavirus is ingeënt. Mochten die er komen, dan kunnen ze vooralsnog niet dienen om reizen gemakkelijker te maken.

3.

Meer informatie

Terug naar boven