r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus - respons en herstel: EU-steun voor regio's ter bevordering van de samenwerking bij innovatieve proefprojecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021.

De Commissie heeft de winnaars bekendgemaakt van een nieuw door de EU gefinancierd initiatief voor interregionale partnerschappen op vier gebieden: innovatieve oplossingen ter bestrijding van de coronapandemie, een circulaire economie in de gezondheidszorg, duurzaam en digitaal toerisme en waterstoftechnologieën in koolstofintensieve regio's. Het doel van dit nieuwe proefproject - dat voortbouwt op de succesvolle ervaringen met het eind 2017 opgestarte soortgelijke initiatief ter bevordering van interregionale innovatieprojecten - bestaat erin regionale en nationale innovatoren in te schakelen om de gevolgen van de coronapandemie aan te pakken. Het initiatief draagt ook bij tot het herstel door de nieuwe programma's van de Commissie te gebruiken om projecten op nieuwe prioritaire gebieden (bijvoorbeeld gezondheid, toerisme en waterstof) op te schalen.

Volgens commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira, “bewijzen interregionale partnerschappen dat we bij grensoverschrijdende samenwerking sterker zijn dankzij slimme en nuttige oplossingen ten behoeve van iedereen. Dit nieuwe proefinitiatief ter bevordering van interregionale innovatieve partnerschappen is bijzonder belangrijk tijdens de huidige coronacrisis, omdat het aantoont hoezeer het cohesiebeleid wil bijdragen tot een daadkrachtige respons en een snel herstel in Europa.”

Na een oproep van de Commissie tot het indienen van blijken van belangstelling in juli 2020 zijn vier interregionale partnerschappen geselecteerd, waarbij een of meer regio's voor coördinatie zorgen:

  • het Baskenland (ES) zal samen met drie regio's vooral steun verlenen aan een nieuwe industriële sector die zich bezighoudt met de voorspelling en de preventie van de coronapandemie;
  • op het gebied van de circulaire economie in de gezondheidszorg omvat het RegioTex-partnerschap voor innovatie in de textielsector 16 regio's onder leiding van de regio Noord-Portugal (PT);
  • op het gebied van duurzaam en digitaal toerisme bestaat het partnerschap dat door de Time Machine Organisation - een internationaal samenwerkingsnetwerk op het gebied van technologie, wetenschap en cultureel erfgoed - wordt gecoördineerd, onder leiding van Thüringen (DE) uit vijf regio's en Cyprus;
  • om innovatieve en geografisch grootschalige oplossingen op basis van waterstoftechnologieën in koolstofintensieve regio's te ontwikkelen, zullen twee partnerschappen worden samengevoegd: het partnerschap European Hydrogen Valleys (met 12 regio's onder leiding van Aragon (ES), Auvergne Rhône Alpes (FR), Normandië (FR) en Noord-Nederland (NL)) en het partnerschap onder leiding van de regio Košice (SK) met vier andere regio's.

Deze partnerschappen zullen steun krijgen van deskundigen van de Commissie (bijvoorbeeld advies over hoe EU-fondsen het best kunnen worden gecombineerd om projecten te financieren). Naast deze praktische steun van de Commissie kan elk partnerschap ook extern advies krijgen ter waarde van maximaal 100 000 euro voor opschaling en commercialisering. Het geld komt uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

Volgende stappen

De werkzaamheden met de partnerschappen zullen deze maand van start gaan en één jaar duren. Het proefinitiatief zal de interregionale samenwerking verder stimuleren en vanaf 2021 zullen de partnerschappen steun kunnen aanvragen in het kader van de nieuwe programma's en het instrument voor interregionale innovatie-investeringen.

Achtergrondinformatie

De afgelopen jaren heeft de Commissie de nationale en regionale autoriteiten opgeroepen strategieën voor slimme specialisatie te ontwikkelen met het oog op een doeltreffender innovatiebeleid en meer interregionale samenwerking bij grensoverschrijdende waardeketens. Tot dusver zijn meer dan 180 regionale strategieën voor slimme specialisatie vastgesteld. De uitvoering ervan wordt met 40 miljard euro uit de fondsen van het EU-cohesiebeleid ondersteund.

Als onderdeel van een reeks maatregelen die de Commissie in 2017 heeft voorgesteld ter bevordering van slimme specialisatie, heeft het proefproject “interregionale innovatieprojecten” nieuwe manieren getest om regio's en steden te stimuleren nieuwe waardeketens te ontwikkelen en goede ideeën op de eengemaakte markt van de EU op te schalen. Het proefproject, waarbij negen partnerschappen in prioritaire hightechsectoren betrokken waren, is in 2019 afgerond en heeft aangetoond over een aanzienlijk potentieel te beschikken om de investeringsbereidheid van interregionale investeringsprojecten te versnellen.

Er zal van de opgedane ervaringen worden gebruikgemaakt bij het nieuwe instrument voor interregionale innovatie-investeringen, dat is voorgesteld in het kader van het cohesiebeleid na 2020.

Het nieuwe proefproject heeft soortgelijke doelstellingen. Tegen de achtergrond van de crisis beoogt het bovendien oplossingen voor de uitdagingen van de coronapandemie te vinden en het herstel te versnellen door investeringen in innovatie te commercialiseren en op te schalen.

Meer informatie

Mededeling van juli 2017 - Versterking van innovatie in de Europese regio's

Proefproject ter bevordering van interregionale innovatiepartnerschappen


Delen

Terug naar boven