r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie besluit initiatief te registreren voor een “verbod op grootschalig biometrisch toezicht”

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten tot registratie van een Europees burgerinitiatief getiteld “Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht”. De organisatoren van het burgerinitiatief dringen er bij de Commissie op aan dat zij wettelijke maatregelen voorstelt om definitief een einde te maken aan willekeurig en op willekeurige wijze gericht gebruik van biometrische gegevens dat tot grootschalig toezicht of ongepaste inmenging in de grondrechten kan leiden.

De Commissie is van mening dat het burgerinitiatief aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet en dus juridisch gezien ontvankelijk is, en heeft daarom besloten het te registreren. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Volgende stappen

De organisatoren kunnen binnen zes maanden na de registratie van vandaag beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen. Als er binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen voor het burgerinitiatief worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen zes maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om al dan niet in te gaan op het verzoek om actie te ondernemen. In beide gevallen moet ze haar besluit motiveren.

Chronologisch overzicht

Het Europees burgerinitiatief werd ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon en ging in april 2012 officieel van start. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument de Europese agenda mede bepalen.

Na de officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen ten minste een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen. Het moet wel gaan om een gebied waarvoor de Commissie bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag een voorgesteld burgerinitiatief (1) niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, (2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en (3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie in totaal 76 burgerinitiatieven geregistreerd. 26 initiatieven zijn geweigerd omdat zij niet aan de voorwaarden voldeden.

Meer informatie

Europees burgerinitiatief “Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht”

Website van het Europees burgerinitiatief

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative


Terug naar boven