r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fonds van de Europese Innovatieraad: de eerste 178 miljoen EUR aan kapitaalinvesteringen in baanbrekende innovaties

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 6 januari 2021.

De Commissie heeft vandaag de eerste ronde van directe kapitaalinvesteringen via het nieuwe fonds van de Europese Innovatieraad (EIC) aangekondigd. 42 zeer innovatieve start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) zullen samen ongeveer 178 miljoen EUR aan aandelenkapitaal ontvangen waarmee zij baanbrekende innovaties kunnen ontwikkelen en opschalen op het gebied van gezondheid, circulaire economie, geavanceerde fabricage en in andere sectoren. Het Franse CorWave is het eerste bedrijf in de EU waarin het EIC-fonds investeert.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, hierover: “Europa heeft veel innovatieve, getalenteerde start-ups, maar deze bedrijven blijven al te vaak klein of verhuizen naar elders. Deze nieuwe vorm van financiering - waarbij subsidies en eigen vermogen worden gecombineerd - is uniek voor de Europese Innovatieraad. Voor zeer innovatieve bedrijven wordt op die manier de financieringskloof gedicht, komen er bijkomende particuliere investeringen vrij en wordt het mogelijk om op te schalen in Europa.”

De kapitaalinvesteringen, variërend van 500 000 EUR tot 15 miljoen EUR per begunstigde, vormen een aanvulling op de financiering met subsidies, die reeds via het proefproject EIC-Accelerator is verstrekt om een snellere opschaling van bedrijven mogelijk te maken. Dit is de eerste keer dat de Commissie directe investeringen in eigen vermogen of quasi-eigenvermogen heeft verricht, namelijk investeringen in aandelen gecombineerd met een subsidie, in startende ondernemingen, met een eigendomsbelang dat naar verwachting zal variëren van 10 % tot 25 %.

In het kader van de EIC-Accelerator zijn sinds december 2019 in totaal reeds 293 bedrijven geselecteerd voor een financiering in subsidies ten belope van meer dan 563 miljoen EUR. Daarvan zijn 159 bedrijven geselecteerd die bijkomende nieuwe aandelenfinanciering uit het EIC-fonds zullen ontvangen. De 42 bedrijven in de aankondiging van vandaag zijn de eerste van deze groep die met succes het evaluatie- en due-diligenceproces hebben doorlopen. De andere 117 bedrijven zitten in de pijplijn en zullen investeringen ontvangen naargelang van de resultaten van dit proces.

CorWave: de eerste onderneming in de EU die een investeringsovereenkomst met het EIC-fonds heeft getekend

De zeer innovatieve Franse onderneming CorWave heeft als allereerste een directe kapitaalinvestering ontvangen. CorWave heeft tot doel een nieuwe zorgstandaard te bieden aan patiënten met levensbedreigend hartfalen. De investering van 15 miljoen EUR van het EIC-fonds heeft een kritieke rol gespeeld om bijkomende beleggers aan te trekken die zich achter de Franse kmo scharen. Dit heeft 35 miljoen EUR aan investeringen opgeleverd in de vierde fase van de aanloopfinanciering voor CorWave.

Dankzij deze omvangrijke interventie zal CorWave haar innovatieve medische oplossing “Left Ventricular Assist Device” (LVAD) met succes op de markt kunnen brengen en opschalen: voor mensen met een gevorderd hartfalen brengt dit aanzienlijke beterschap - een halvering van de ernstige complicaties die tot nieuwe ziekenhuisopnames leiden - en tegelijkertijd een aanzienlijke verbetering van hun levenskwaliteit. Het hoge groeipotentieel van CorWave zal zich ook vertalen in hoogwaardige banen in de EU.

Volgende stappen voor begunstigden

De investeringsovereenkomsten met de andere doelondernemingen worden nu afgerond en zullen binnenkort worden aangekondigd. Nog een paar voorbeelden van deze eerste investeringsronde:

  • Hiber (Nederland): een internationaal satelliet- en communicatiebedrijf dat een betaalbare wereldwijde aansluiting op het internet der dingen aanbiedt;
  • XSUN (Frankrijk): een bedrijf voor luchtvaartuigen op zonne-energie dat volledig autonome energie-onafhankelijke drones ontwerpt die zonder menselijke tussenkomst kunnen opereren;
  • GEOWOX LIMITED (Ierland): een technologiebedrijf dat geautomatiseerde taxaties van eigendom aanbiedt, waarbij gebruikgemaakt wordt van hoogwaardige open gegevens en modellen voor machinaal leren;
  • EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (IJsland): een farmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling van een eigen portefeuille van geneesmiddelen om de enorme wereldwijde last van chronische ademhalingsziekten aan te pakken.

Aan deze eerste investeringen ging een grondige evaluatie door externe deskundigen vooraf; het due-diligenceproces verliep onder toezicht van externe praktijkdeskundigen en beleggers in het investeringscomité van het EIC-fonds en het definitieve besluit werd genomen door de raad van bestuur van het fonds.

Achtergrond

Het fonds van de Europese Innovatieraad (EIC), opgericht in juni 2020, is een baanbrekend initiatief van de Commissie om directe investeringen in eigen vermogen en quasi-eigenvermogen (van 500 000 EUR tot 15 miljoen EUR) te verrichten in het kapitaal van startende ondernemingen en kmo's. Het fonds is het eerste in zijn soort waarmee de EU intervenieert bij directe investeringen van het type eigen vermogen. In de huidige fase maken deze investeringen, gecombineerd met subsidies, deel uit van gemengde financiering in het kader van het EIC-Accelerator-proefproject. De toegewezen maximale financiering (subsidies en eigen vermogen) kan oplopen tot 17,5 miljoen EUR.

Het EIC-fonds is bedoeld om het kritieke financieringstekort te dichten waarmee innovatieve ondernemingen te maken krijgen wanneer zij met hun technologie vanuit een hoog niveau van technologische paraatheid het stadium van de commercialisering ingaan. Het fonds zal helpen dit financieringstekort op te vullen in de aanloopfase, waar de Europese durfkapitaalmarkt nog steeds ondermaats presteert ten opzichte van de mondiale markt. Het hoofddoel ervan is niet het rendement van de investeringen te maximaliseren, maar wel een groot effect te bereiken, door als verstrekker van geduldkapitaal ondernemingen met baanbrekende en disruptieve technologieën te begeleiden in hun groei.

Het fonds wil gelijkheid en genderevenwicht ondersteunen en in hoge mate bijdragen aan duurzaamheid, met bijzondere aandacht voor gezondheid, veerkracht en de groene en digitale transitie. Zijn rol is vandaag zelfs nog belangrijker geworden nu de coronacrisis zeer zware gevolgen heeft gehad voor veel kmo's in de EU, waaronder tal van innovatieve start-ups.

Meer informatie

Europese Innovatieraad -kansen voor investeringen

Website van de Europese Innovatieraad

CorWave - persbericht van 6 januari 2021.


Terug naar boven