r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Venezuela: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 6 januari 2021.

De Venezolaanse verkiezingen van 6 december 2020 voor de Nationale Vergadering vonden helaas plaats zonder een nationaal akkoord over de verkiezingsvoorwaarden. Naar het oordeel van de Europese Unie beantwoordden de verkiezingen niet aan de internationale normen voor een geloofwaardig proces, en zetten zij het Venezolaanse volk niet tot deelname aan. Het gebrek aan politiek pluralisme en de manier waarop de verkiezingen zijn georganiseerd en gehouden, met uitsluiting van oppositieleiders, maken dat de EU dit verkiezings­proces niet kan erkennen als geloofwaardig, inclusief en transparant. Evenmin kan de uitslag ervan worden beschouwd als representatief voor de democratische wil van het Venezolaanse volk. De EU betreurt ten zeerste dat de Nationale Vergadering op 5 januari op grond van deze niet-democratische verkiezingen is aangetreden.

Venezuela heeft dringend behoefte aan een politieke oplossing om een einde te maken aan de huidige impasse, door een inclusief proces van dialoog en onderhandeling dat moet leiden tot geloofwaardige, inclusieve en democratische processen, met inbegrip van lokale, presidents- en parlementsverkiezingen. In dat kader zal de EU blijven samenwerken met alle politieke en maatschappelijke actoren die Venezuela weer democratisch willen maken, waaronder met name Juan Guaidó en andere vertegenwoordigers van de aftredende Nationale Vergadering, die werd gekozen in 2015 door de laatste vrije meningsuiting van de Venezolanen in verkiezingen.

Keer op keer heeft de Europese Unie herhaald dat de eerbiediging en bescherming van de mensenrechten in Venezuela volledig gewaarborgd moeten worden, en zij zal bijzonder waakzaam zijn op repressie, met name tegen leden van de oppositie.

De Europese Unie roept de Venezolaanse autoriteiten en leiders op prioriteit te geven aan de belangen van het Venezolaanse volk en spoedig bijeen te komen om een door Venezuela geleid overgangsproces op gang te brengen en zo een vreedzame, inclusieve en duurzame oplossing voor de politieke crisis te vinden. De EU is bereid een dergelijk proces te steunen. Zij is ook bereid aanvullende gerichte maatregelen te nemen.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië1, en de EVA‑landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

1 De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven