r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Euratom-programma voor onderzoek en opleiding: Raad bereikt politiek akkoord

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 18 december 2020.

De ambassadeurs van de lidstaten bereikten vandaag een akkoord over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 (hierna "de verordening" genoemd). Doel van de verordening is de onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op het gebied van kernenergie voort te zetten. De verordening legt daarbij de nadruk op voortdurende verbetering van nucleaire veiligheid en beveiliging, en stralingsbescherming. Daarnaast vormt de verordening een aanvulling op de doelstellingen van Horizon Europa.

De financiële middelen voor de uitvoering van het nieuwe Euratom-programma voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 bedragen € 1,38 miljard in lopende prijzen. De indicatieve verdeling van die middelen naar actiegebied is als volgt:

  • a. 
    € 583 miljoen voor acties onder contract op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling van kernfusie;
  • b. 
    € 266 miljoen voor acties onder contract op het gebied van kernsplijting, veiligheid en stralingsbescherming;
  • c. 
    € 532 miljoen voor eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

Het nieuwe programma zal de belangrijkste onderzoeksactiviteiten van het huidige programma (nucleaire veiligheid, beveiliging, beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof, stralingsbescherming en fusie-energie) voortzetten, het onderzoek naar de toepassingen van ioniserende straling voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit uitbreiden en verbeteringen aanbrengen op het gebied van onderwijs, opleiding en toegang tot onderzoeksinfrastructuren. Voorts zal het de mobiliteit van onderzoekers op nucleair gebied in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) van Horizon Europa bevorderen.

Het nieuwe Euratom-programma zal een aanvulling vormen op Horizon Europa en gebruikmaken van dezelfde instrumenten en regels voor deelname. Het zal worden uitgevoerd voor een periode van 5 jaar, waarna het in 2025 met 2 jaar kan worden verlengd, zodat de duur van het programma overeenkomt met de looptijd van het MFK 2021‑2027.

Volgende stappen

Op basis van het politieke akkoord van vandaag zal de overeengekomen tekst (nadat deze door de juristen-vertalers is nagekeken) in de eerste maanden van 2021 ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd.


Terug naar boven